Hyvää työtä-Akatemia

Kasvu ei ole välttämätöntä – uudistuminen on

Nuori käärme luo nahkansa useita kertoja vuodessa, ja vanhakin käärme vaihtaa nahkansa ainakin kerran vuodessa. Sama pätee yrityksiin, organisaatioihin, johtajiin, yrittäjiin, meihin kaikkiin. Ilman jatkuvaa uudistumista ja uusiutumista, suostumista muutokseen itsessä ja liiketoiminnassa kestävän liiketoiminnan tekeminen muuttuvassa toimintaympäristössä ei ole mahdollista.

Uudistuminen on kaiken olevaisuuden ja myös kestävän liiketoiminnan edellytys

Hyvää Työtä-Akatemian ja Paju Consultingin yhteinen Uudistumisen taito-valmennuskokonaisuus luotsaa 13 yritystä kohti taitoja tehdä, ajatella, tuntea ja kokea asioita liiketoiminnassa uudella tavalla, yhdessä.
 
Uudistumisen taito-muutosvalmennus rakentuu kolmen peruspilarin varaan:
  • oman ajattelun haastaminen, luova ajattelu ja taito muuttaa näkökulmaa
  • positiivisen tunneilmaston kehittäminen
  • sosiaalinen tuki ja yhteisöllisyys

Koko valmennuksen ajan ihminen kehollisena, tuntevana, ajattelevana ja vuorovaikuttavana kokonaisuutena on vahvasti läsnä. Yhteinen todellisuutemme ja tunneilmastomme rakentuu sisäisestä maailmastamme ja kokemuksestamme käsin ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Tämä syväulottuvuus on tärkeä ymmärtää, jotta voimme johtaa tunneilmastoa paitsi yrityksen sisällä, myös asiakaskohtaamisissa.

Punaisena lankana koko valmennuksen läpi kulkee liiketoimintamuotoilu ja käytännönläheiset työkalut, jotka muodostavat kokonaisuutena uudistumisen luovan polun. Lisää liiketoiminnan kehittämisestä valmennusmatkan varrelta voit lukea Pajun blogista.

 

Jokainen liiketoiminnan innovaatio, keksintö tai uudistus on ollut ensin jonkun ihmisen ajatus!

Mitä uudistuminen vaatii?

Energia, liike ja toiminta seuraa sitä, minne huomio kohdentuu. Siksi taito ja kyky olla hereillä, tarkkaavainen ja suunnata huomiota tähän juuri meneillään olevaan hetkeen on tärkeää. Vain siten osaamme huomata oleellista ja tarttua tilaisuuteen sen koittaessa.

Uudistuminen vaatii myös uskallusta tuntea syvästi. Syvin muutosta eteenpäin vievä voima syntyy juuri niistä asioista, jotka ovat herättäneet tunteita ja joihin olemme lähteneet mukaan kokeilemaan. Jos mikään ei tunnetasolla liikahda, voimme olla varmoja, että mitään ei myöskään toiminnan tasolla tapahdu.

Uudistumiseen tarvitaan myös uteliaisuutta, rohkeutta kokea ja kokeilla sekä toimeenpanokykyä, taitoa ja sinnikkyyttä viedä asioita eteenpäin. Se vaatii luottamista ei-tietämiseen, hallinnasta irti päästämiseen ja heittäytymiseen, uskallukseen kurottaa ei-ilmeistä kohti ja hyväksyä myös se, että aina ei onnistu.  

Ja lopulta uudistuminen ja muutos vaatii innostusta! Innostus vie asioita eteenpäin, se tarttuu ja kutsuu muutkin mukaan. Innostunut, positiivinen ilmapiiri kutsuu mukaansa työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Innostus vaatii pohjalle kiinnostusta ja uteliaisuutta, ne ovat ikään kuin innostuksen esiasteita. Ja siksi myös tässä valmennuksessa olemme uteliaan kiinnostuneita kaikesta, myös toisistamme! 

 

Mitä olisi olla kiinnostunut toisesta tai uudesta asiasta silloinkin, kun sen hyöty ei ole välittömästi nähtävissä?

Ennakko-odotukset uudistumisen polulla

Ensimmäisessä päivässä pohdimme myös sitä, miten oman pään sisäiset uskomukset ja ennakko-odotukset vaikuttavat kaikkeen, mitä meille tapahtuu.

Ihmisen aivot pyrkivät säästämään energiaa keskittymällä oleelliseen. Aivomme rakentavat maailmasta yksityiskohtaisen käsityksen pohjautuen

  • Aistiemme keräämään todelliseen tietoon ja havaintoihin
  • Odotuksiimme ja aikaisempiin kokemuksiimme

Näin siis todellisuutemme ei ole todellisuus, vaan ennakko-odotustemme värittämä käsitys todellisuudesta. Pahimmillaan ennakko-odotukset rajoittavat ja latistavat, parhaimmillaan taas vievät eteenpäin ja voivat olla todellinen eteenpäin vievä muutosvoima uudistumisen tiellä. Ennakko-odotukset luovat hämmästyttävällä tavalla pohjaa sille, mitä todellisuudessa tulee tapahtumaan. Tämä pätee myös liiketoiminnassa. Siksi ennakko-odotuksia kannattaa kääntää myönteiseen suuntaan.

 

”Näemme sitä, mitä ennustamme, emmekä sitä, mitä edessämme on.”

Neurotieteilijä Moshe Bar

Omalla ajattelutavalla voi vaikuttaa tulevaan ja tästä on vankkaa tieteellistä näyttöä. Jos vahvistaa uskoa omiin vahvuuksiinsa riippumatta siitä, mitä ne ovat, vahvistaa samalla omaa suorituskykyään kaikissa muissakin suorituksissa.

Jos siis vahvuutesi on maailman herkullisimman perunavellin keittäminen ja muistutat positiivisesti itseäsi tästä muita ilahduttavasta taidosta, se auttaa sinua suoriutumaan paremmin seuraavasta haastavasta työtehtävästä. Yllättävää, eikö totta? Tätä kutsutaan itsevahvistamiseksi ja sitä kannattaa aina käyttää, kun valmistautuu johonkin tärkeään.

Lisää valtavan mielenkiintoisista ennakko-odotuksista ja niiden vaikutuksista voit lukea esimerkiksi englantilaisen tiedetoimittaja David Robsonin kirjasta Ennakko-odotusten vaikutus (Tuuma, 2022).

Maailma on monimutkainen paikka. Kaikkea ei voi ennakoida, eikä kaikkeen vaikuttaa, mutta tulevaisuusajattelua kannattaa kehittää! Lue lisää Pajun blogista siitä, millaisia työkaluja yrityksissä voi ja kannattaa hyödyntää tulevaisuusajattelussa, ennakoinnissa ja skenaariotyöskentelyssä.

Tulevaisuutta ei vielä ole, vaan se tehdään. Myös sitä on uudistuminen. 

Innostunein uudistusterveisin,

Hanna

Teksti on kirjoitettu yhteistyössä Vuokko Viljakan kanssa.

Uudistumisen taito-valmennus saa rahoitusta Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahastolta. 

Kommentoi