Hyvää työtä-Akatemia

Uudistuminen vaatii luovaa ajattelua

Uudistumisen taito -valmennuksen toinen lähipäivä pureutui luovuuteen ja luovaan ajatteluun. Päivän ytimessä oli ajatus, kuinka luovuus voi auttaa kehittämään omaa liiketoimintaa. 

  • Miksi oman ajattelun kehittäminen ja luova ajattelu on liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää? 
  • Mitä kaikkea luovuus ja luova ajattelu voisi itselle ja omalle liiketoiminnalle olla? 
  • Miten ajattelu vaikuttaa myös kehoon ja tunnetilaan? Entä miten asento ja kehollisuus vaikuttaa ajatteluun? 
  • Miten tehdä tilaa luovuudelle ja oman ajattelun uudistumiselle arkihulinan keskellä? 

Kannattaa myös lukea Pajun blogista lisää siitä, millä tavalla luovuutta ja ideointia voi harjoittaa konkreettisesti omassa liiketoiminnassa.

Luovuus on yhteisöllistä ja vaatii aikaa

Luova ajattelu ja luovuus on yhteisöllistä ja kehittyy ihmisten välisissä kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa. Erityisesti liiketoiminnassa ja työelämässä kaikkein luovimmat ideat ja innovaatiot syntyvät useimmiten yhteistyössä, pallotellen ja ideoita vaihdellen. Harvoin luova ratkaisu muodostuu yksilön omana tuotoksena ”omena putosi päähäni ja keksin painovoiman”, vaan se rakentuu vähän kerrallaan, seuraa rentoja ja vapaita keskusteluja, useita kohtaamisia ja myös konkreettista työtä. 

Yhteisöllinen luovuus voisi tarkoittaa vaikka sitä, että ideat ja ajatukset jalostuvat, kehittyvät ja muuttuvat yhdessä. Enää olekaan tarpeen tai usein edes mahdollista tietää, kuka keksi mitäkin tai mistä idea syntyi. Yhteisöllinen luovuus vahvistaa ryhmän sisäistä luottamusta ja yhteen kuuluvuuden tunnetta, sillä silloin on turvallista ideoida ja heitellä, tarvitsematta miettiä sitä, kenelle kunnia kuuluu. 

Myös valmennuspäivän vieras, kirjailija, toimittaja Piia Leino korostaa yhteisöllisyyden ja toisten ihmisten merkitystä osana luovaa prosessia. Leinolla on myös tapana pallotella ajatuksia muiden kanssa. Usein jo asiasta kertominen auttaa ymmärtämään, mistä siinä on kyse. Jos en pysty selkeästi kertomaan toiselle, mistä ideassa voisi olla kyse, se todennäköisesti vaatii vielä työstämistä.

 Selkeyden tärkeyttä Leino valotti filosofi Ludwig Wittgensteinin (1899–1951) sanoin: 

”Kaikki mitä ylipäänsä voidaan ajatella, voidaan ajatella selkeästi. Kaikki mikä voidaan sanoa, voidaan sanoa selkeästi.”

Luovuus ja luova ajattelu vaatii aikaa ja rentoutta

Luovuus syntyy ennen kaikkea ajassa, jota ei ole aikataulutettu. Luovimmat jutut syntyvät usein rentoudesta ja luottamuksesta, siitä, että ajatukset saavat lentää villisti, eikä tarvitse pelätä, että joku tulee ja torppaa ne alkumetreillä. 

Myös Leinolle luovin hetki on rento. Jos hän haluaa ratkaista ongelman, hän yrittää täsmentää sen ja jättää sitten alitajuntansa työstämään sitä. Hän korosti, ettei luova työ ole ojan kaivamista, eikä tehokkuus riipu työtunneista ja näennäisestä ahkeruudesta. Tietynlainen velttoilu ja asioiden viivyttely saattaa jäsennellä asioita uudella tavalla. 

Otollisia hetkiä kirjailijan luoville ideoille ovat esimerkiksi veltot aamun ensiminuutit, kävelylenkit, kylpeminen, saunominen, monotoninen työ ja yöt. Itse hän houkuttelee ideoita esiin myös tekemällä palapelejä. 

Leino raivaa luovuudelle tilaa asettamalla rajat informaatiosaasteelle. Hänen ei tarvitse tietää kaikkea ja olla kaikkialla. Hän neuvoi myös pitämään tyhjiä hetkiä, lähtemään vaikka kävelylenkille, jolloin alitajunta saa puuhailla omiaan. Hän ei koskaan kuuntele lenkillä äänikirjoja, vaan keskittyy kävelyyn Tuisku-koiran kanssa. Villeys virittää, sanoo Leino!

Luovuus on kehollista!

Leinon tärkein viesti oli, että hänen työnsä kirjailijana kumpuaa ilosta. Kun hän aloittaa uuden kirjoitusprosessin, vakuuttaa hän aina itselleen, ettei hänen tarvitse näyttää kenellekään mitään. Saa vain leikkiä ja kokeilla. 

Samaa mielestäni liiketoiminnassakin tulisi pyrkiä hyödyntämään: mitä tekisin, jos en pelkäisi tai miettisi, mitä muuta ajattelevat? Miten isosti silloin uskaltaisin ajatella? Miltä ilo tai onnistuminen tuntuisi kehossa? Mitä viestiä kehon asennot kertovat alitajuiselle mielelle? Se, mitä tapahtuu kehossa, vaikuttaa ajatteluumme ja tunteisiimme. 

Tunnustele, millainen asento kuvastaa liiketoimintasi nykytilaa. Tunnustele sitten, millaisen asennon keho ottaa silloin, kun ajattelet liiketoimintasi unelmatilaa, kun kaikki on mennyt aivan putkeen. Huomaatko eroa?

Toisaalta, jos otat oikein lysähtäneen asennon ja luot katseesi maahan, miltä ajatuksesi tuntuvat? Tai jos avaat rintakehän, hengität syvään ja käännät katseesi ylös, avautuuko ja vapautuuko myös ajattelu?

Jatkuva uudistuminen on uuden ja tuntemattoman mahdollisuuksien maailman uteliasta tutkimista 

Luova ajattelu auttaa ratkaisemaan käytännön ongelmia. Se synnyttää myös uusia, ennalta tuntemattomia asioita. Luovissa ratkaisuissa yhdistyvät uutuus, hyödyllisyys sekä avoimuus ja yllätyksellisyys. 

Luovuus ja luova ajattelu eivät tarkoita automaattisesti samaa, kuin ideointi. Luovassa ajattelussa ajatellaan uusia asioita tai vanhoja asioita uudesta perspektiivistä. Luova ajattelu yhdistelee vanhoja asioita ja uusia asioita vanhoihin asioihin ja luo asioille uusia merkityksiä. Luova ajattelu tarkoittaa kykyä nähdä, hahmottaa ja määritellä ongelmia, mahdollisuuksia ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Se on siis paljon enemmän kuin ideointi. 

Jatkuvan uudistumisen prosessi hyödyntää parhaimmillaan improvisoivaa luovuutta. Improvisoiva luovuus on tuttua esimerkiksi jazz-konsertissa, missä soittajat improvisoivat ja antavat esityksen kehittyä esityksen aikana. 

Liiketoiminnassa improvisoiva luovuus tarkoittaa rohkeutta ja uskallusta tarttua asioihin, hereillä oloa, uteliaisuutta, kiinnostusta ja välitöntä reagointia ärsykkeisiin sekä muuttuviin olosuhteisiin. Improvisoivan luovuuden hyödyntäminen vaatii hereillä oloa, keskittymiskykyä, uskallusta tuntea myös vaikeita tunteita, näkemyksellisyyttä, nopeaa ratkaisukykyä, riittävää itsevarmuutta, rohkeutta, uskallusta ja ammattitaitoa. 

Parhaimmillaan improvisoiva luovuus yhdistyy nopeisiin kokeiluihin, kun ongelman tarkastelu, ideoiden tuotanto ja ideoiden toteuttaminen tapahtuvat usein lähes samanaikaisesti. Ketterä liiketoiminnan kehittäminen on aina parhaimmillaan luovaa. 

Luovuutta kannattaa ruokkia omassa työssä. Luovuutta vahvistavat oikeat olosuhteet, missä kaikki ei ole liian säädeltyä ja organisoitua. Vapaat hetket ja haahuilu ovat sen vuoksi tärkeitä luovuuden lähteitä. Tärkeää on myös löytää luovuudessa tasapaino hyödyllisyyden ja liiketoimintaan liittymisen kanssa.  Liika hyödyn tavoittelu pahimmillaan saa puristamaan mailaa tiukemmin, jolloin ajattelusta tulee luovan sijaan pakonomaista. 

Myös Leino suosittelee rikkomaan rutiineja, sillä ne pahimmillaan tappavat luovuuden. Aseiksi uhkaa vastaan Leino kehotti repäisemään itsensä irti, vaikka vain hetkeksi tutuista reiteistä. Se, missä kehomme liikkuu, vaikuttaa siihen, mitä mielessä liikkuu.

Kritiikki jyrää luovuuden 

Leinolla oli mainio vinkki siihen, miten ylikrittisyyttä ja epäonnistumisen pelkoa voisi taklata, jottei niistä muodostuisi luovuuden estettä. Hän kertoi liikkuvansa ikään kuin kahdella eri raiteella. 

  1. Ensimmäinen raide on vapauden maailma, se, missä leikin, missä on iloa, missä kaikki on mahdollista. 
  2. Toinen raide on työelämän säännellympi maailma, joka varmistaa, että vapauden maailma voi toteutua. 

Minusta tämä on kaunis ajatus, jotain tuon suuntaista koen omassakin elämässäni toteuttavani! 

Luovia kesäisiä päiviä toivotellen,

Hanna

Teksti on kirjoitettu yhteistyössä Vuokko Viljakan kanssa.

Uudistumisen taito-valmennus saa rahoitusta Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahastolta. 

Kommentoi