Hyvää työtä-Akatemia

Työyhteisösovittelu ja konfliktin ratkaisu

Työyhteisösovittelu voi olla tarpeen, jos:

Erilaiset riidat ja konfliktit ovat luonnollisia törmäyksiä ihmisten välisessä kanssakäymisessä eikä niitä tulekaan täysin pyrkiä välttämään: Hyvä konflikti on aina mahdollisuus kehittymiseen. 

 

Joskus riidat eivät kuitenkaan omin voimin selviä, vaan tarvitaan neutraali osapuoli selvittämään ohjaamaan keskustelua. Työyhteisösovittelu on vapaaehtoinen ja ulkopuolisen, puolueettoman sovittelijan fasilitoima prosessi, jossa osapuolet löytävät riidan osapuolia löytämään ratkaisun riitatilanteeseen tai konfliktiin. 

 

Riitojen ja konfliktien ratkaisu työpaikalla lisää tuottavuutta ja vähentää sairaspoissaolojen määrää. Hyvin toimivassa työyhteisössä ei vältellä erimielisyyksiä, koska niistä opitaan löytämään ratkaisuja arjen ongelmiin.

  

Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä kehittämisprojektien, valmennusten ja koulutusten sisältöjä ja teemoja. Toteutus muokataan teille  soveltuvaksi, valmennusta ja konsultointia yhdisteleväksi kokonaisuudeksi.

"Hanna on omistautunut asialle, osaava ja ammattitaitoinen, valoisa. Hänestä välittyy rauhallisuus ja viesti itsellekin, että voin rauhoittua."
Toimitusjohtaja työyhteisösovittelussa

Sinun tiimisi kehittäminen:

TYöyhteisösovittelu

Sisältö:
Työyhteisösovittelu on prosessi, jossa riitaan tai konfliktitilanteeseen pyritään ulkopuolisen, puolueettoman sovittelijan avustuksella löytämään kaikkia riidan osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Hyvää Työtä-Akatemian työyhteisösovittelu noudattaa kansainvälisen sovittelijainstituutin IMI:n (International Mediation Institute) vahvan tieteellisen taustan omaavaa prosessia. 

Sovitteluprosessissa jokaista osapuolta kuullaan erikseen, jonka jälkeen osapuolet saatetaan yhteiseen keskusteluun. Riidan ja konfliktin pysyvän ratkaisun kannalta on tärkeää, että riidan osapuolet löytävät yhdessä ratkaisun tilanteeseen: näin myös sitoutuminen ratkaisuun on pysyvää. 

haasteet ja konfliktit työyhteisössä-koulutus

Sisältö:

Haasteet ja konfliktit työyhteisössä ovat tavallisia eikä niitä kannatakaan pyrkiä täysin ehkäisemään. Erimielisyyden salliva organisaatiokulttuuri on kehittyvä ja oppiva ja epäkohtiin puuttuminen on helpompaa. 

Haasteet ja konfliktit työyhteisössä-koulutus on suunnattu sekä johdolle, että koko henkilöstölle ja sen tavoitteena on tuoda ymmärrystä siihen, mistä erilaiset riita- ja konfliktitilanteet työyhteisöissä ja ihmisten välisissä suhteissa johtuvat, miten niihin voisi rakentavasti suhtautua ja miten luoda positiivisen konfliktoinnin kulttuuria työyhteisöön ja organisaatioon. 

"Hannasta huokuu läsnäolo, joka valuu toisiin: tämä on ehdottomasti Hannan supervoima. Häneltä olen oppinut, että vaikeatkin asiat ja konfliktit ovat parhaimmillaan turvallisia, kehittäviä ja eteenpäin vieviä. Tämä on minulle tosi iso oivallus, jonka olen sisäistänyt vasta nyt kunnolla.
Osallistuja valmennuksessa