Hyvää työtä-Akatemia

Työyhteisösovittelu ja konfliktin ratkaisu

Työyhteisösovittelu voi olla tarpeen, jos:

Erilaiset riidat ja konfliktit ovat luonnollisia törmäyksiä ihmisten välisessä kanssakäymisessä eikä niitä tulekaan täysin pyrkiä välttämään: Hyvä konflikti on aina mahdollisuus kehittymiseen. 

 

Joskus riidat eivät kuitenkaan omin voimin selviä, vaan tarvitaan neutraali osapuoli selvittämään ohjaamaan keskustelua. Työyhteisösovittelu on vapaaehtoinen ja ulkopuolisen, puolueettoman sovittelijan fasilitoima prosessi, jossa osapuolet löytävät riidan osapuolia löytämään ratkaisun riitatilanteeseen tai konfliktiin. 

 

Riitojen ja konfliktien ratkaisu työpaikalla lisää tuottavuutta ja vähentää sairaspoissaolojen määrää. Hyvin toimivassa työyhteisössä ei vältellä erimielisyyksiä, koska niistä opitaan löytämään ratkaisuja arjen ongelmiin.

"Kiitos Hanna yrityksemme sisäisten ristiriitojen selvittämisen tukemisesta. Löysimme kanssasi konkreettisia tapoja lähestyä muuttuvaa ja jopa väistämätöntä tilannetta. Kohtaamisissa vallitsi psykologinen turvallisuus ja rauhallisuus tarttui myös muihin keskustelussa olleille. Pidit huolta siitä, että jokainen sai äänensä kuuluviin ja se otettiin huomioon myös päätöksen teossa. Olen vahvasti sitä mieltä, että päädyimme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen niin yrityksen kuin henkilöstönkin kannalta. Saimme solmun selvittelyn lisäksi hyviä eväitä jatkoa ajatellen. Voi kun olisimme ottaneet sinut avuksi jo aikaisemmin. "
Toimitusjohtaja työyhteisösovittelussa

Sinun tiimisi kehittäminen:

TYöyhteisösovittelu

Sisältö:
Työyhteisösovittelu on prosessi, jossa riitaan tai konfliktitilanteeseen pyritään ulkopuolisen, puolueettoman sovittelijan avustuksella löytämään kaikkia riidan osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Hyvää Työtä-Akatemian työyhteisösovittelu noudattaa kansainvälisen sovittelijainstituutin IMI:n (International Mediation Institute) vahvan tieteellisen taustan omaavaa sovitteluprosessia ja sovittelijoillamme on IMI-pätevyys. 

Sovitteluprosessissa jokaista osapuolta kuullaan erikseen, jonka jälkeen osapuolet saatetaan yhteiseen keskusteluun. Riidan ja konfliktin pysyvän ratkaisun kannalta on tärkeää, että riidan osapuolet löytävät yhdessä ratkaisun tilanteeseen: näin myös sitoutuminen ratkaisuun on pysyvää. 

haasteet ja konfliktit työyhteisössä-koulutus

Sisältö:

Haasteet ja konfliktit työyhteisössä ovat tavallisia eikä niitä kannatakaan pyrkiä täysin ehkäisemään. Erimielisyyden salliva organisaatiokulttuuri on kehittyvä ja oppiva ja epäkohtiin puuttuminen on helpompaa. 

Haasteet ja konfliktit työyhteisössä-koulutus on suunnattu sekä johdolle, että koko henkilöstölle ja sen tavoitteena on tuoda ymmärrystä siihen, mistä erilaiset riita- ja konfliktitilanteet työyhteisöissä ja ihmisten välisissä suhteissa johtuvat, miten niihin voisi rakentavasti suhtautua ja miten luoda positiivisen konfliktoinnin kulttuuria työyhteisöön ja organisaatioon. 

"Hanna on omistautunut asialle, osaava ja ammattitaitoinen, valoisa. Hänestä välittyy rauhallisuus ja viesti itsellekin, että voin rauhoittua.
Toimitusjohtaja työyhteisösovittelussa