Hyvää työtä-Akatemia

Kaaoksesta hallintaan – stressinhallinnan, palautumisen ja resilienssin intensiivivalmennus

Hallitse stressiä, opi palautumaan, vahvista resilienssiä

Kuulostavatko nämä tutuilta:

Haluaisitko muuttaa pysyvästi hyvinvoinnin suuntaa ja oppia toimimaan taitavammin kiireen ja vaatimusten keskellä? 

Kaaoksesta hallintaan on yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille – siis meille kaikille- suunnattu 10 viikon stressinhallinnan, palautumisen ja resilienssin intensiivivalmennus. Valmennuksessa osallistujat saavat opetella rauhassa stressinhallinnan, palautumisen, itsesäätelyn, resilienssin vahvistamisen ja itsensä johtamisen taitoja ja halutessaan jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja oppejaan luottamuksellisen ryhmän kesken.   

Valmennuksen näkökulma on vahvasti kehollinen – stressi syntyy kehossa ja kehon ja hermoston rauhoittaminen ja palauttaminen levollisuuden tilaan ja sietoikkunan sisälle ei tapahdu järkiajattelulla, vaan kehollisella työskentelyllä. 

Valmennus pähkinänkuoressa

Tavoite: Valmennuksen tavoitteena on kehittää henkilökohtaisia stressinhallinnan ja palautumisen taitoja sekä keinoja oman jaksamisen ja hyvinvoinnin hallintaan ja resilienssin vahvistamiseen.

Kesto, aikataulu ja toteutus: Valmennuksen kesto on10 viikkoa. Valmennus toteutetaan lähitapaamisten ja verkkovalmennuksen yhdistelmänä.  Lue lisää toteutuksesta täällä.

Valmentaja: Työyhteisö- ja hyvinvointivalmentaja, joogaopettaja Hanna Kumpulainen (FT).

Hinta ja ilmoittautuminen: 

Kysy tarjous organisaatiokohtaisiin toteutuksiin. 

"Hanna osaa luoda rauhallisen ja miellyttävän tunnelman, jossa on helppoa keskittyä ja opetella rauhoittumista. Työpajat tukivat omaa jaksamista ja edistivät koko työyhteisön hyvinvointia. Opittuja asioita oli helppoa jatkaa myös omassa arjessa."
Katja Lipponen
Asiakkuusjohtaja, Nordea

Valmennuksen teemat

Kaaoksesta hallintaan – stressinhallinnan, palautumisen ja resilienssin ryhmävalmennus etenee viidessä teemakokonaisuudessa eli modulissa, joista kukin kestää kaksi viikkoa. Kuuden moduli on organisaatiokohtainen lisämoduli. Valmennus rakentuu edellisten modulien päälle siten, että seuraavissa moduleissa syvennetään edellisten teemoja. Modulien teemat on alla ja klikkaamalla otsikkoa näet tarkemmin modulin sisällön. Lue lisää toteutuksesta täältä.

Valmennuksessa työskentelemme kolmella tasolla: somaattisella eli kehomielen tasolla, ajatusten tasolla ja tunteiden tasolla. Koko valmennuksen näkökulma on vahvasti kehollinen – stressi syntyy kehossa, joten kehon ja hermoston rauhoittaminen ja palauttaminen levollisuuden tilaan ja sietoikkunan sisälle ei tapahdu järkiajattelulla, vaan kehollisella työskentelyllä. 

 • Hermoston toiminta ja psykologinen turvallisuus
 • Vireystilat 
 • Mitä on stressi ja mistä se syntyy?
 • Kehollisuus ja kehomieli
 • Hengitys
 • Resilienssi ja sietoikkuna 
 • Vireystilan säätely
 • Tietoisen läsnäolon taito
 • Pysähtymisen tärkeys 
 • Kehomieli ja ajattelun yhteys stressiin 
 • Tunteet, tunnesäätely ja pidäteltyjen tunteiden muuntuminen
 • Mentalisaatio ja mielen joustavuus  
 • Psykologinen ja fysiologinen palautuminen
 • Henkilökohtaiset ja työn voimavara- ja kuormittavuustekijät
 • Stressin hallintakeinot
 • Oman energian johtaminen ja sen huomioiminen arjessa
 • Hyvinvoinnin rakenteiden luominen
 • Oman punaisen lipun strategian luominen
 • Oman työn tuunaaminen 
 • Työelämän tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Hyvinvointi työyhteisötaitona vai työyhteisötaidot hyvinvoinnin lähteenä 
 • Luottamusta rakentava vuorovaikutus hyvinvoinnin kokemuksena 
 • Keinoja työhyvinvoinnin lisäämiseen työpaikalla 
Nämä on lisämaksullisia organisaatiokohtaisia osioita, joiden sisältöä voidaan muokata organisaation toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ne voidaan toteuttaa modulien 1-5 kuluessa tai niiden jälkeen. 
Resilienssi
"Kurssi antoi kiireen keskelle toimivat keinot miten rauhoittaa mieli ja keho. Ja sen oivalluksen, että kannattaa pohtia millaisen energian itse vie mukanaan vaikka palaveriin, otin heti käyttöön. Toimii!"
Osallistuja kurssilla
Palautuminen stressi

Kenelle valmennus sopii?

Työn ja muun elämän vaatimusten keskellä kamppaileville, stressaantuneille, väsyneille, kiireisille tai työhyvinvoinnin tai omien tunne- ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille
 • työntekijöille,
 • työyhteisöille,
 • johtajille ja esimiehille,
 • yhdistyksille ja liitoille,
 • harrastusporukoille ja 
 • yksityishenkilöille.

Kenelle valmennus ei sovi?

 • Henkilöille, jotka eivät ole valmiita tekemään muutoksia omassa elämässään ja arjessaan.
 • Henkilöille, jotka odottavat pika-apua, oikoteitä tai täysin stressistä vapaata elämää. 
“Suosittelen lämpimästi Hannaa kouluttajaksi. Hanna ymmärtää paremmin kuin hyvin arjen ja työelämän haasteet, ja puhuttelee aidosti kohderyhmäänsä. Kokonaisuus oli tarkkaan harkittu ja tunnelma oli vastaanottavainen, rentouttava ja samaan aikaan voimaannuttava.”
Jarna Kaplas
Yrittäjä, Konttiravintola Morton

Mikä muuttuu valmennuksen seurauksena?

 • Opit tunnistamaan omaan päivittäiseen hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät ja ymmärrät, mistä stressin tunne sinulla syntyy – sekä kehon, mielen ja tunteiden tasolla.
 • Ymmärrät, mitä ovat vireystilat ja opit säätelemään omaa vireystilaasi.
 • Ymmärrät, miten resilienssi ja stressinhallinta liittyy kykyysi ajatella selkeästi ja toimia taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 • Ymmärrät resilienssin käsitteen ja tiedät, miten voit vaikuttaa oman sietoikkunasi laajentamiseen.
 • Opit palautumisen ja oman hyvinvointisi kannalta tärkeitä taitoja, jotka kantavat arkea eteenpäin ja joiden opettelua voit edelleen jatkaa itsenäisesti. 
 • Ymmärrät omat voimavara- ja kuormittavuustekijäsi sekä sinulle sopivat stressin hallinnan keinot. 
 • Opit tuunaamaan työtäsi vähemmän kuluttavaan suuntaan. 
 • Opit tunnistamaan ajoissa, kun omat voimavarat alkavat huveta.    
hengita
“Suosittelen lämpimästi Hannaa kouluttajaksi. Hanna ymmärtää paremmin kuin hyvin arjen ja työelämän haasteet, ja puhuttelee aidosti kohderyhmäänsä. Kokonaisuus oli tarkkaan harkittu ja tunnelma oli vastaanottavainen, rentouttava ja samaan aikaan voimaannuttava.”
Jarna Kaplas
Yrittäjä, Konttiravintola Morton

Valmennuksen toteutus:

Kaaoksesta hallintaan – stressinhallinnan, palautumisen ja resilienssin ryhmävalmennus kestää ajallisesti 10 viikkoa. Valmennus etenee teemoittain viidessä modulissa (katso modulien alustavat teemat ja sisällöt yllä). Kussakin modulissa keskitymme tiettyyn teemaan, mutta valmennus rakentuu viikko viikolta edellisten modulien teemojen päälle – siksi valmennuksen läpikäynti järjestyksessä on suositeltavaa. 

Valmennus toteutetaan lähivalmennuspäivien ja verkkovalmennuksen yhdistelmänä. Tapaamme lähivalmennuksen merkeissä joka toinen viikko. Tällöin teemme erityisesti kehollisia harjoitteita, jotka ovat stressinhallinnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Lähivalmennukset toteutetaan joko täysin etätoteutuksena tai täysin lähitoteutuksena (ei hybridinä). 

Väliviikoilla harjoittelemme opittuja taitoja verkkovalmennuksen merkeissä. Jokaisen 10 viikon aikana verkkovalmennusalustalle avautuu uuden viikon sisältö, jota osallistujat voivat käydä läpi. Osallistujat voivat edetä valmennusta omaan tahtiin, eli painetta ei ole käydä läpi koko sisältöä viikon aikana. Valmennus koostuu lähitapaamisista, opetusvideoista, niitä avaavista kirjallisista materiaaleista, kehollisista harjoitteista sekä kirjallisista tehtävistä. 

Verkkovalmennus toteutetaan ja valmennusmateriaali kokonaisuudessaan löytyy Hyvää Työtä-Akatemian verkkovalmennusalustalta, jonne osallistujat saavat tunnukset. Kurssin suorittamiseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen sekä nettiyhteyden. Opetusvideoiden pituus vaihtelee n. 5 minuutista 30 minuuttiin ja niitä voi tehdä myös osissa. Materiaali on käytössä 1 kk valmennuksen päättymisen jälkeen. 

Valmentaja:

Hanna Kumpulainen

Hanna Kumpulainen on erittäin pidetty, innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, kokemuksellista johtamisosaamista ja kehomieliyhteyttä yhdistelevä työyhteisövalmentaja, jolla on monipuolinen työura paitsi yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, myös joogaopettajana sekä työhyvinvoinnin ja ihmisjohtamisosaamisen kehittäjänä ja kouluttajana. 

Hanna on opiskellut laajasti erilaisia kehoterapiamenetelmiä, palautumiseen, resilienssiin ja stressinhallintaan liittyvää joogaterapiaa, sosiaali-, sekä työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä erilaisia vuorovaikutuksen tieteitä. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja ja hänen osaamisessa ja ajattelutavassa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla kehon ja mielen yhteys- sekä yksilössä että organisaatiossa. Oma tausta haastavissa, paineisissa tilanteissa mm. kasvavan yrityksen perustajana ja toimitusjohtajana, valmentajana ja työyhteisösovittelijana on herättänyt Hannassa mielenkiinnon siihen, miten voisimme oppia toimimaan kehostamme käsin ja hyödyntämään viisasta kehomieltämme elämämme haastavissa tilanteissa – ja lopulta palautumaan niistä taas lempeään, levolliseen olemisen tilaan. 

"Suosittelen ehdottomasti Hannan työpajoja ja luentoja kaikille, jotka kokevat, että nykyinen työelämä on stressaavaa ja kiivastahtista. Tietoisen läsnäolon harjoitusten sekä arjen hallintaan liittyvien sisältöjen avulla henkilöstömme sai työkaluja hektisen työelämän hanskaamiseen. Itse olen henkilökohtaisesti muistanut hengityksen tärkeyden ja keskittynyt siihen hektisinä hetkinä – silloin on aidosti läsnä."
Jouko Savolainen
Apteekkari, Itä-Suomen Yliopiston Apteekki