Hyvää työtä-Akatemia

Uudistumisen taito-muutosjohtamisen valmennus

Uudistumisen taito - muutosjohtamisen valmennus

Yritykset ovat valtavien muutosvoimien keskellä. Moni yritys toipuu edelleen koronapandemian vaikutuksista. Maailmaa ravistelee Ukrainan sota, energiakriisi ja ilmastokriisi. Myös työelämä on muuttunut radikaalisti. Viime vuosien kriisit ja stressi lisäävät työuupumusta ja Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan mielenterveysongelmat ovat seuraavat pandemia.

Sisäinen muutos lähtee tavassa ajatella paremmin elämää, työelämää ja liiketoimintaa. Muutos siirtyy yrittäjästä tai johtajasta eteenpäin tunnevaikutuksen kautta. Positiivinen tunneilmasto mahdollistaa liiketoiminnan uudistumisen ja muutoksen juurtumisen liiketoiminnan prosesseihin, henkilöstöön ja asiakkaisiin.

Hyvää Työtä-Akatemian ja Paju Consultingin yhteisessä Uudistumisen taito-muutosjohtamisen valmennuksessa yhdistyy oman ajattelun haastaminen ja luova ajattelu, positiivisen tunneilmaston kehittäminen sekä sosiaalinen tuki ja yhteisöllisyys käytännönläheisiin  liiketoimintamuotoilun työkaluihin.   

Tukenasi valmennuksessa ovat Suomen parhaat valmentajat ja kouluttajat, toisten yrittäjien ja johtajien tuki, vahvaan tutkimustietoon pohjaava taustatieto, harjoitukset, kotitehtävät ja liiketoiminnan kehittämisen työkalut. Jokaisessa valmennuspäivässä on lisäksemme ulkopuolisia, Suomen parhaita ajattelijoita, valmentajia ja kouluttajia.

Kuulostavatko nämä tutuilta omassa työyhteisössässäsi

Palvelu pähkinänkuoressa

Tavoite:

Uudistumisen taito-muutosjohtamisen valmennuksessa keskitymme uudistumisen ja muutoksen johtamisen kehittämiseen yrityksissä. Valmennus keskittyy yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja uudistumisen mahdollistamiseen hyvin käytännönläheisesti ja konkreettisesti ja lisää osallistujien kykyä haastaa omaa ajatteluaan, muuttamaan näkökulmaa ja luomaan paremmalla ajattelulla ja positiivisella tunneilmastolla parempaa työelämää ja liiketoimintaa. 

Kesto:
Maalis-marraskuu 2023

Sisältö ja toteutus:
Seitsemän lähivalmennusta, seitsemän sosiaalisen tuen tapaamista, yrityskohtaisia sparrauksia sekä loppuseminaari.

Valmentajat ja toteuttajat:
Valmennuksen toteuttavat yhteistyössä Hyvää Työtä-Akatemia ja Paju Consulting. Työyhteisö- ja johtamisvalmentaja, FT Hanna Kumpulainen, valmentaja ja konsultti Jenni Rissanen sekä useita vierailevia valmentajia. 

Hinta:
Hanke on pääosin ESR-rahoitteinen, joten yrityksen maksuosuus on max 1000 eur (alv. 0%).

"Hyödyllinen johtavassa asemassa olevalle, joka ymmärtää muutoksen olevan välttämätöntä kehitykselle. Hyvä kokonaisuus. Ehdottomasti rahan arvoinen kokonaisuus joka sisältää paljon työelämässä tärkeitä aihepiirejä. Aikaa pysähtyä muutoksen äärelle, hyödyllisiä työtaitoja, hyvin suunniteltu kokonaisuus. Matka on ollut niin antoisa, että kannattaa hypätä mukaan. "
Kommentteja osallistujilta
Hyvää Työtä-Akatemian ja Paju Consultingin yhteinen Muutoksen matka-valmennus

Uudistumisen taito-muutosjohtamisen valmennuksen teemat

PK-yrityksille soveltuvien asiakas- ja markkinalähtöisten liiketoiminnan
kehittämisen menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto.

Itsetuntemuksen lisääntyminen, luovan ajattelun kehittäminen ja ajattelun näkökulmien vaihtaminen uudistumisen lähtökohtana.

Tunnetaitojen ja tunnejohtamisen merkitys muutoksen toteuttamisessa.

Sosiaalinen tuki on merkittävä stressinhallinnan keino. Yhteisöllisyyden ja yhteiskehittämisen kautta tuetaan jaksamista.

Työkalupakki muutoksen matkalle
”Yhteistyö Paju Consultingin ja Hyvää Työtä-Akatemian kanssa on toiminut hyvin ja joustavasti. Heidän apunsa on ollut hyvin hankkeen kohderyhmälle, eli pienyrittäjille sopivaa. Koulutukset ja sparraukset ovat olleet käytännönläheisiä ja innostavia. Yrittäjät ovat saaneet koulutuksista ja sparrauksista ideoita ja innostusta liiketoimintansa kehittämiseen. He ovat kokeneet, että ajatusten jäsentelystä ulkopuoliselle taholle on ollut hyötyä myös heille itselleen. Voin lämpimästi suositella Hannaa ja Jenniä.”
Katariina Moilanen
Eloa Iisalmeen-hankkeen projektipäällikkö
Muutosjohtaminen ketterä kehittäminen

Kenelle valmennus sopii?

  • Kehityshaluisille mikro- ja PK-yrityksille
  • Sekä tuote- että palvelulähtöisille yrityksille, jotka haluavat uudistaa omaa ajatteluaan ja  liiketoimintaansa, oppia johtamaan tunneilmastoa sekä hyödyntää sosiaalista tukea ja yhteisöllisyyttä oman resilienssin ja liiketoiminnan kehittämiseksi.
Hannalla on hyvät kysymykset, hän vastuuttaa toimenpiteisiin ja vie asioita oikeasti loppuun. Hanna antaa osallistujajoukolle paljon syötteitä, mutta samalla tilaa oivaltaa sekä ohjaa keskustelua ammattitaitoisesti. Hannasta näkyy pitkän linjan johtajaosaaminen ja tausta strategisena johtajana."
Vilma Kröger
Toimitusjohtaja, Savas Säätiö sr

Mikä muuttuu valmennuksen seurauksena?

  • Omaksut pienille yrityksille soveltuvia liiketoimintamuotoilun menetelmiä, joilla saat kilpailuetua omalla toimintakentälläsi
  • Opit haastamaan omaa ajatteluasi, muuttamaan näkökulmaasi ja luomaan paremmalla ajattelulla parempaa työelämää ja liiketoimintaa.
  • Ymmärrät, miten tunneilmasto vaikuttaa sinuun itseesi, työyhteisöösi, verkostoosi ja asiakkaisiisi, ja opit hyödyntämään tunneilmastoa oman jaksamisesi, liiketoiminnan kannattavuuden ja asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden sitouttamisessa.
  • Luot verkostoja ja sosiaalisia siteitä ja saat sosiaalista toisilta yrittäjiltä ja johtajilta. Luomme ja testaamme yhdessä menetelmiä ja rakenteita yhteisölliseen liiketoiminnan kehittämiseen, sosiaalisen tuen lisäämiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen.  
  • Kehität omaa hyvinvointiasi ja resilienssiä kohdata sisäisiä ja ulkoisia muutosvoimia.
30 paivaa hyvinvointia lasnaolosta
"Oli hienoa huomata, kuinka avoimen keskustelun ja Pajun ohjauksen kautta löysimme uusia menetelmiä ja jopa konkreettisia, heti toteutettavia muutoksia toimintaamme. Tavoitteemme on tehokkaampi ja mielekkäämpi työnteko. Juuri tähän saamme työkaluja yhteistyöstä Pajun kanssa."
Aki Autere
Pengon Oy

Valmentajat:

Hanna Kumpulainen on erittäin pidetty, innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, kokemuksellista johtamisosaamista ja kehollisuutta yhdistelevä johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjä. Hannalla on monipuolinen työura paitsi yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, myös joogaopettajana sekä työhyvinvoinnin ja ihmisjohtamisosaamisen kehittäjänä ja kouluttajana. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja. 

Jenni Rissanen (KTM) on erittäin kokenut ja pidetty yritysvalmentaja, muutosprosessien jalkauttaja ja kehitystarpeiden konkretisoija, joka ei pelkää tarttua toimeen. Jenni saa tehokkaasti osallistettua kaikki mukaan tekemiseen ja viemään asioita käytäntöön. Jenni uskoo, että muutoksen onnistumisessa ihmisnäkökulman huomioinnilla on keskeinen merkitys.