Hyvää työtä-Akatemia

Konsultointi ja työhyvinvoinnin tukeminen

Konsultointi on hyvä vaihtoehto, kun tavoitteenasi on:

Hyvää työtä-Akatemian konsultointi on hyvä vaihtoehto, kun organisaatiosi haluaa kasvaa ja kehittyä, haluat luoda askelmerkkejä organisaatiosi strategiaan tai muutostilanteisiin tai kartoittaa työhyvinvoinnin tilaa työyhteisössä. 

 

Konsultointiin kannattaa usein myös yhdistää koulutusta tai valmennusta, jolloin tuloksena saadaan pysyvämpi muutos. Valmennus voi olla koko työyhteisöä koskevaa tai henkilökohtaista työhyvinvointivalmennusta.

 

Pk-yrityksillä on myös mahdollisuus hyödyntää ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalveluita kasvun ja uudistumisen konsultoinnin toteutuksessa. Tällöin yhden konsultointipäivän hinta asiakkaalle on vain 325 eur/pvä (alv 0%). 

"Hanna on luottopelaaja. Avoin, asioista ja ilmiöistä helposti innostuva sekä aidosti sitoutunut siihen mitä tekee. Hannan kanssa työskennellessä kenellekään ei jää epäselväksi mitä ollaan tekemässä tai mihin suuntaan ollaan menossa. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa asioiden eteenpäin viemisen. Hannalla on poikkeuksellinen kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja tehdä niistä synteesejä sekä visualisoida asioita sekä ongelmia helposti ymmärrettävään muotoon. Hannan kokemus oman yrityksen pyörittämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä tuo huomattavaa lisäarvoa myös asiakkaiden suuntaan."
Riitta Vartiainen
Hallitusammattilainen

Konsultoinnin teemoja

Konsultoinnissa pureudumme organisaatiosi kasvun, kehittymisen ja uudistumisen teemoihin. Konsultointiprojektien sisältö räätälöidään aina organisaatiokohtaisesti ja ne voivat liittyä esimerkiksi strategian uudistamiseen,  liiketoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen, muutosjohtamisen haasteisiin tai rahoitusasioihin. 

Hyvää työtä-akatemiassa uskomme vahvasti siihen, että kannattava kasvu ja tuloksellinen liiketoiminta tapahtuvat aina ihmisläheisen johtamisen, työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kanssa käsi kädessä ja näiden tulisi aina olla toisiaan ruokkivia, ei poissulkevia tekijöitä. Kaikessa strategia- ja konsultointityössä pidämme aina mielessä, miten henkilöstö, organisaatio ja osaaminen voivat kasvaa liiketoiminnan mukana ja miten yhdessä liiketoiminnan kasvun ja kanssa myös henkilöstö voi voida hyvin. 

Pk-yrityksillä on myös mahdollisuus hyödyntää ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalveluita konsultoinnin toteutuksessa. Tällöin yhden konsultointipäivän hinta asiakkaalle on vain 325 eur/pvä (alv 0%). ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalvelun virallisena sopimustoteuttajana on vastuukonsultti Hanna Kumpulainen (Tmi Hanna Kumpulainen).

"Hanna osaa luoda rauhallisen ja miellyttävän tunnelman, jossa on helppoa keskittyä ja opetella rauhoittumista. Työpajat tukivat omaa jaksamista ja edistivät koko työyhteisön hyvinvointia. Opittuja asioita oli helppoa jatkaa myös omassa arjessa."
Katja Lipponen
Asiakkuusjohtaja Nordea

Työhyvinvoinnin tukeminen

Rakennamme yhdessä kokonaisuuden, jossa työhyvinvointia tuetaan sekä työyhteisön, että yksilön tasolla. 

Työhyvinvointikartoituksissa tutkimme työyhteisön hyvinvoinnin tilannetta kokonaisvaltaisesti sekä yksittäisen työyhteisön jäsenen tasolla, että organisaatiossa laajemmalti. Kartoitamme vuorovaikutuksen tilaa, luottamusta ja psykologista turvallisuutta, johtamis- ja organisaatiokulttuuria, kuormittavuustekijöitä ja organisaation yhteisiä työhyvinvointia tukevia tapoja ja rakenteita. Luomme yhdessä kasvupolun, joka auttaa kehittämään työyhteisön yhteistä hyvinvointia pitkäkestoisesti ja kestävästi. 

Työhyvinvointivalmennukset  ovat henkilökohtaisia ja  kahdenkeskisiä hyvinvoinnin valmennuksia ja sparrauksia, joiden tavoitteena on tutkia luottamuksellisessa keskustelussa työntekijän tai johtajan arjen hyvinvointia, sen kulmakiviä, voimavaroja ja kuormittavuustekijöitä ja luoda arkeen toimintatapoja ja rakenteita, jotka tukevat jaksamista, palautumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittää henkilökohtaisia keinoja oman jaksamisen, palautumisen ja hyvinvoinnin hallintaan. Lue täältä lisää henkilökohtaisista työhyvinvointivalmennuksista.

"Toimimme Hannan kanssa Piirre C:n hallituksessa itsenäisinä asiantuntijoina, jotka katsovat asioita ulkopuolisen näkökulmasta. Ohjaamme yritystä, yrittäjä-omistajia sekä työntekijöitä eteenpäin sen liiketoiminnassa. Hannan kanssa on sujuvaa tehdä yhteistyötä: hän on äärimmäisen kokenut ja asiantunteva. Koen, että olemme samalla aaltopituudella ja ymmärrämme hallitustyöskentelyssä hyvin toistemme ajatukset ja perustelut.”
Risto Kiuru
Hallituksen puheenjohtaja, Piirre C Oy