Hyvää työtä-Akatemia

Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen

Konsultointi on hyvä vaihtoehto, kun tavoitteenasi on:

Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi on hyvä vaihtoehto, kun organisaatiosi haluaa kasvaa ja kehittyä, haluat luoda askelmerkkejä organisaatiosi strategiaan tai muutostilanteisiin tai kehittää johtamisosaamista. 

 

Liiketoiminnan konsultointiin kannattaa usein myös yhdistää koulutusta tai valmennusta, jolloin tuloksena saadaan pysyvämpi muutos. 

 

Pk-yrityksillä on myös mahdollisuus hyödyntää ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalveluita kasvun ja uudistumisen konsultoinnin toteutuksessa. Tällöin yhden konsultointipäivän hinta asiakkaalle on vain 325 eur/pvä (alv 0%). 

"Hanna on luottopelaaja. Avoin, asioista ja ilmiöistä helposti innostuva sekä aidosti sitoutunut siihen mitä tekee. Hannan kanssa työskennellessä kenellekään ei jää epäselväksi mitä ollaan tekemässä tai mihin suuntaan ollaan menossa. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa asioiden eteenpäin viemisen. Hannalla on poikkeuksellinen kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja tehdä niistä synteesejä sekä visualisoida asioita sekä ongelmia helposti ymmärrettävään muotoon. Hannan kokemus oman yrityksen pyörittämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä tuo huomattavaa lisäarvoa myös asiakkaiden suuntaan."
Riitta Vartiainen
Hallitusammattilainen

Konsultoinnin teemoja

"Toimimme Hannan kanssa Piirre C:n hallituksessa itsenäisinä asiantuntijoina, jotka katsovat asioita ulkopuolisen näkökulmasta. Ohjaamme yritystä, yrittäjä-omistajia sekä työntekijöitä eteenpäin sen liiketoiminnassa. Hannan kanssa on sujuvaa tehdä yhteistyötä: hän on äärimmäisen kokenut ja asiantunteva. Koen, että olemme samalla aaltopituudella ja ymmärrämme hallitustyöskentelyssä hyvin toistemme ajatukset ja perustelut.”
Risto Kiuru
Hallituksen puheenjohtaja, Piirre C Oy

Ajankohtaiset avoimet valmennukset:

Yleiset, eli kaikille avoimet valmennukset ovat kokonaisuuksia, joihin osallistuu henkilöitä useammasta organisaatiosta. Ne voidaan myös toteuttaa organisaatiokohtaisesti tai muutaman yrityksen yhteisvalmennuksena.

Konsultoinnissa pureudumme organisaatiosi kasvun, kehittymisen ja uudistumisen teemoihin. Konsultointiprojektien sisältö räätälöidään aina organisaatiokohtaisesti ja ne voivat liittyä esimerkiksi strategian uudistamiseen,  liiketoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen, muutosjohtamisen haasteisiin tai rahoitusasioihin. 

Hyvää työtä-akatemiassa uskomme vahvasti siihen, että kannattava kasvu ja tuloksellinen liiketoiminta tapahtuvat aina ihmisläheisen johtamisen, työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kanssa käsi kädessä ja näiden tulisi aina olla toisiaan ruokkivia, ei poissulkevia tekijöitä. Kaikessa strategia- ja konsultointityössä pidämme aina mielessä, miten henkilöstö, organisaatio ja osaaminen voivat kasvaa liiketoiminnan mukana ja miten yhdessä liiketoiminnan kasvun ja kanssa myös henkilöstö voi voida hyvin. 

Pk-yrityksillä on myös mahdollisuus hyödyntää ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalveluita konsultoinnin toteutuksessa. Tällöin yhden konsultointipäivän hinta asiakkaalle on vain 325 eur/pvä (alv 0%). ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalvelun virallisena sopimustoteuttajana on vastuukonsultti Hanna Kumpulainen (Tmi Hanna Kumpulainen).

kehollinen ja intuitiivinen strategiatyö

Olisiko tarvetta saada strategiatyöhön uutta ja erilaista näkemystä ja otetta? Hyvää työtä-Akatemian strategiaprosessissa ei käytetä ainoastaan rationaalista ajattelua ja järjen logiikkaa, vaan sukelletaan kehollisuuden ja intuitiivisuuden maailmaan. 

Kehollisen ja intuitiivisen strategiatyön tavoitteena on erilaisten, uusien ja ei-ilmeisten mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen näkeminen ja löytäminen. Prosessi rakentuu kehollisuutta ja intuitiota hyödyntävien, tutusta, tavallisesta ja totutusta poikkeavien menetelmien ympärille, jotka menevät pintaa syvemmälle ja pyrkivät löytämään uusia ja innovatiivisia vaihtoehtoja ja näkemyksiä.

Valmentavan johtajan ja Työyhteisöcoachin huippuvalmennus 

Sisältö: 

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. 

Kesto: Huhti-syyskuu 2022

Hinta: 2950 eur (alv 0%). Early bird-hinta 2750 eur voimassa 15.3.2022 saakka 

ketterän kehittäjän työkalupakki muutoksen matkalle-valmennuskokonaisuus

Sisältö:

Valmennuksessa omaksut tutkitun tiedon ja ymmärryksen sekä parhaan konkreettiset työkalut liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailussa pärjäämiseen jatkuvan muutoksen keskellä ja vahvistat organisaatiosi muutoskyvykyyttä eli resilienssiä. 

Kesto: 15.8.2021-31.10.2022

Hinta: 1000 eur / osallistujayritys (pääosa valmennuksen rahoituksesta tulee Ely-keskuksen ESR-rahoituksesta). Valmennukseen on yksi paikka vapaana!