Hyvää työtä-Akatemia

Ihmisjohtamisosaamisen kehittäminen on ajankohtaista aina ja erityisesti kun haluat oppia

Ihmisjohtamisosaamisen kehittäminen on tarpeen, kun organisaatiosi haluaa uudistua ja kehittyä. Organisaation uudistuminen vaatii lähes poikkeuksetta myös ihmisjohtamisosaamisen uudistamista.  

 

Kehitämme yhdessä johtamisosaamistanne, ihmisymmärrystä ja hyvää työelämää Sinun organisaatiosi omissa kehitysprojekteissa, valmennuksissa ja koulutuksissa. Voit myös osallistua yleisiin  valmennuksiin, joissa voit oppia myös toisten organisaatioiden huippuosaajilta.

 

Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä kehittämisprojektien, valmennusten ja koulutusten sisältöjä ja teemoja. Toteutus muokataan teille  soveltuvaksi, valmennusta, koulutusta ja konsultointia yhdisteleväksi kokonaisuudeksi.

 

Pk-yrityksillä on myös mahdollisuus hyödyntää ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalveluita kasvun ja uudistumisen konsultoinnin toteutuksessa. Tällöin yhden konsultointipäivän hinta asiakkaalle on vain 325 eur/pvä (alv 0%). 

Valmennukset:

Valmennukset ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka voidaan toteuttaa joko avoimina valmennuksina, organisaatiokohtaisesti tai muutaman yrityksen yhteisvalmennuksena.

Valmennuksissa osallistamme organisaation eri tasot yhdessä kehittämään johtamisosaamista, hyvää työelämää ja työyhteisöä/organisaatiota. Syväluotaamme nykytilaa ja voimavaroja ja luomme kehityssuuntia tulevaan. Valmennukset menevät aina pintaa syvemmälle ja tähtäävät pysyvään muutokseen ja kokonaisvaltaisesti hyvään työelämään.

"Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksen keskeisimmät hyödyt kiteytyvät kohdallamme ehdottomasti ryhmän yhteisen kielen löytymiseen sekä johtamiseen liittyviin uusiin näkökulmiin. Valmennuksessa oli mukana eri tasoista porukkaa, mutta saimme kukin omilta tahoiltamme valtavasti oivalluksia ja myös muut johtoryhmän jäsenet olivat valmennuksesta valtavan iloisia."
Soile Pusa
Toimitusjohtaja, Järvi-Suomen Osuuspankki

Valmentavan johtajan ja Työyhteisöcoachin huippuvalmennus 

Sisältö: 

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. 

Kesto: Elo-joulukuu 2023

Hinta: 2950 eur (alv 0%). Early bird-hinta 2750 eur voimassa 15.6.2023 saakka 

valmentavan johtajan ja Työyhteisöcoachin mastervalmennus 

Sisältö: 

Työyhteisöcoachin mastervalmennus on suunnattu Työyhteisöcoachin huippuvalmennuksen käyneille esimiehille, johtajille, HR-vastuullisille ja yritysten sisäisille valmentajille.

Koulutus syventää osallistujien ymmärrystä kokonaisvaltaisista muutosprosesseista henkilöissä ja työyhteisöissä sekä antaa valmiudet toimia coachina sekä valmentavana johtajana haastavissa vuorovaikutus- ja muutosprosesseissa

Kesto: 5-6 kk, seuraava toteutus ei ole vielä tiedossa. 

uudistumisen taito-muutosjohtamisen valmennus

Sisältö:

Uudistumisen taito-muutosjohtamisen valmennuksessa keskitymme uudistumisen ja muutoksen johtamisen kehittämiseen yrityksissä.

Valmennus haastaa kehittämään omaa ajatteluaan, muuttamaan näkökulmaa ja luomaan paremmalla ajattelulla, tunneilmaston johtamisella ja sosiaalisella tuella parempaa työelämää ja liiketoimintaa. 

Kesto: Maalis-marraskuu 2023

Hinta: 1000 eur / osallistujayritys (pääosa valmennuksen rahoituksesta tulee Ely-keskuksen ESR-rahoituksesta). Valmennukseen on kaksi paikkaa vapaana!

"Lähdimme yhdessä Hannan kanssa kehittämään uudenlaisen johtamisen kulttuuria ja psykologista turvallisuutta organisaatioon. Hannalla on kokemusta johtamisen kulttuurin rakentamisesta ja hän pystyi hyppäämään minun puolelle pöytää. Hyvin nopeasti päästiin kiinni siihen, että mitä pitää tehdä. Hannan vahvuus on, että hän on ollut eturintamassa johtamassa ja tietää mitä arki rajuimmillaan on. Näin hän ymmärtää johdon painetilanteita ja osaa tämän myös sanallistaa ja huomioida. Hannan kyky yhdistää teoria ja ajattelu on erittäin hyvä kombinaatio."
Jukka Pennanen
Toimitusjohtaja, Cross Wrap Oy

Koulutukset, konsultointi ja työpajat

Oman tiimisi kehittämisprojektit ovat kokonaisuuksia, jotka toteutetaan kohdennetusti juuri sinun organisaatiollesi tai työyhteisöllesi. Tyypilisesti niissä yhdistyy kehittämistä, koulutusta, konsultointia tai erilaisten työpajojen fasilitointia. Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä kehittämisprojektien sisältöjä – nämä kuitenkin aina räätälöidään Sinun yrityksellesi sopivaksi. 

vaikuttavan johtajan supertaidot

Vaikuttavan johtajan supertaidot-valmennuksessa otamme johtajan ja tärkeimmät taidot haltuun. Nämä taidot ovat pysähtymisen ja läsnäolon taito, itsetuntemus ja itsensä johtamisen taito ja yhteyden luomisen ja kuuntelun taito. 

Valmennuksessa opitaan konkreettisesti ja käytännönläheisesti työelämän supertaidot, jotka omakohtaisen harjoittelun tuloksena siirtyvät elämän, arjen, johtamisen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisen ja itsensä johtamisen työkaluiksi ja supertaidoiksi. 

Valmennus sopii erityisen hyvin johtoryhmille ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen. 

Kesto: Sovitaan erikseen, alkaen 1 pv

Hinta: Kysy tarjous

konfliktit ja haastavat  vuorovaikutus-tilanteet 

Johtajan työssä erilaiset haastavat vuorovaikutustilanteet ovat arkipäivää. Palautteen antaminen, puheeksiottaminen, haasteiden ja konfliktien ratkaisu vaativat johtajalta tai esihenkilöltä samaan aikaan sekä myötätuntoa, että jämäkkyyttä. 

Haastavien vuorovaikutustilanteiden koulutuksessa tutustumme siihen, mitä mistä erilaiset painetilanteet eli haastavat vuorovaikutustilanteet syntyvät. Miten toimimme, kun paine kasvaa? Mikä estää toimimasta viisaasti haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Miten kehittää omaa keskusteluälykkyyttään ja neuvottelutaitoa vaikeissa vuorovaikutustilanteissa?

Koulutuksen sisältö on erityisesti suunniteltu johtajille/esihenkilöille tai muuten haastavia vuorovaikutustilanteita työssään kohtaaville. Sen tarkempi sisältö riippuu valitusta näkökulmasta ja kestosta.

Kesto: Sovitaan erikseen, alkaen 4 h

Ihmisjohtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen ja uudistaminen

Kehittämisprojekteissa pureudumme organisaatiosi kehittymisen ja uudistumisen teemoihin. Projektien sisältö räätälöidään aina organisaatiokohtaisesti ja ne voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen, muutosjohtamisen haasteisiin tai johtamisen tapojen ja johtamisstrategian kehittämiseen. 

Kaikessa kehittämistyössä pidämme aina mielessä, miten henkilöstö, organisaatio ja osaaminen voivat kasvaa liiketoiminnan mukana ja miten yhdessä liiketoiminnan kasvun ja kanssa myös henkilöstö voi voida hyvin. 

Pk-yrityksillä on myös mahdollisuus hyödyntää ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalveluita konsultoinnin toteutuksessa. Tällöin yhden konsultointipäivän hinta asiakkaalle on vain 325 eur/pvä (alv 0%). 

"Hanna on luottopelaaja. Avoin, asioista ja ilmiöistä helposti innostuva sekä aidosti sitoutunut siihen mitä tekee. Hannan kanssa työskennellessä kenellekään ei jää epäselväksi mitä ollaan tekemässä tai mihin suuntaan ollaan menossa. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa asioiden eteenpäin viemisen. Hannalla on poikkeuksellinen kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja tehdä niistä synteesejä sekä visualisoida asioita sekä ongelmia helposti ymmärrettävään muotoon. Hannan kokemus oman yrityksen pyörittämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä tuo huomattavaa lisäarvoa myös asiakkaiden suuntaan."
Riitta Vartiainen
Hallitusammattilainen
Hannalla on hyvät kysymykset, hän vastuuttaa toimenpiteisiin ja vie asioita oikeasti loppuun. Hanna antaa osallistujajoukolle paljon syötteitä, mutta samalla tilaa oivaltaa sekä ohjaa keskustelua ammattitaitoisesti. Hannasta näkyy pitkän linjan johtajaosaaminen ja tausta strategisena johtajana."
Vilma Kröger
Toimitusjohtaja, Savas Säätiö sr