Hyvää työtä-Akatemia

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennus

Työyhteisö-
coachin huippu-
valmennus

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennus


Tiesitkö, että yhden työntekijän vaihtumisen kustannus on noin 1,5 kertaa vuosipalkan verran ja tyypillisin syy työpaikan vaihdokseen on luottamuspula, tunne arvostuksesta, huono johtaminen ja riittämätön palaute?

Kuulostavatko nämä tutuilta:

Työyhteisöcoachin huippuvalmennus saattaa sinut syvällisesti sekä työyhteisön ja sen vuorovaikutuksen, että siinä toimivan ihmisen ja hyvinvoinnin äärelle. Valmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Valmennus saattaa sinut viimeisimmän tieteellisen tiedon pariin, mutta on samalla hyvin konkreettinen: coachingtaito kulkee läpileikkaavana teemana harjoituksien ja työkalujen muodossa kaikkien osioiden läpi.

Uskomme siihen, että taidot ja tekniikka ilman ymmärrystä on pinnallista ja päälleliimattua, tieto ilman taitoja ja työkaluja soveltaa opittua käytäntöön on turhaa ja tieto ja taidot ilman kokemuksellisuutta on osaamista vailla ymmärrystä. Siksi valmennuksessamme toimimme kaiken aikaa kaikilla tasoilla: tieto, taidot ja ymmärrys / kokemus.  

 

Palvelu pähkinänkuoressa

Tavoite:
Valmennus antaa sinulle osaamisen, pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi valmentavana johtajana tai sisäisenä coachina ja saada aikaan aitoa muutosta työyhteisösi ja  organisaatiokulttuurin kehittämisessä.

Seuraava ryhmä / aikataulu:
Syksy 2023, Kuopio. Lähipäivät: 31.8., 19.9., 5.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2023.

Sisältö:

 • 100 tuntia työskentelyä, lue lisää valmennuksen teemoista alta
 • 7 lähipäivää
 • Välitehtävät
 • oma coaching 3 krt
 • harjoituscoachingit 2x 5krt
 • Päättötyö suoraan organisaatioon

Valmentajat:
Työyhteisö- ja johtamisvalmentaja, FT Hanna Kumpulainen ja life ja business coach Suvi Kohisevankoski.

Hinta:
2950 eur. Early bird-hinta 2750 eur voimassa 15.6.2023 saakka). 50 % osallistumismaksusta laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä, loppusumman laskutus 6/2023. Hinnat ovat alv 0%.

Hinta sisältää valmennuksen lähipäivät, oman coachingin, materiaalit, koulutuspäivien lounaat + kahvit sekä yhteydenpidon lähipäivien välillä. Valmennus laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen, voit tiedustella halutessasi osamaksumahdollisuutta.

“”Valmennuksen aikana ymmärsin, mikä merkitys inhimillisyydellä, kuuntelulla ja läsnäololla onkaan tuloksenteon kannalta. Kiinnittyminen ja kohtaaminen on aina yksilöllistä, mutta valmennuksen aikana rakennetulla työkalupakilla uskon saavani tähän täysin uuden ulottuvuuden esimiestyössäni.”
Esimies valmennuksessa

Valmennuksen teemat

 • Itsetuntemus
 • Itsensä johtaminen, ajan ja energian hallinta
 • Kasvun ja kehittymisen mentaliteetti
 • Vuorovaikutuksen laadut
 • Psykologinen turvallisuus
 • Kehollisuus vuorovaikutuksessa
 • Tunteet ja tunnetaidot
 • Myötätunto
 • Tunneäly ja sosiaalinen älykkyys
 • Merkityksellisyys ja motivaatio ja työn imu
 • Merkitys ja arvot
 • Motivoituminen ja motivoiminen
 • Työyhteisö systeemisenä kokonaisuutena
 • Työyhteisötaidot ja psykologinen sopimus
 • Organisaatiokulttuuri
 • Rakentavan ja positiivisen palautteen anto
 • Konfliktit ja niiden ratkaisemisen vuorovaikutustaidot
 • Keskusteluälykkyys
 • Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen johtaminen
 • Stressinhallinta ja palautuminen
 • Haitallinen stressi ja työuupumus
 • Coachingin periaatteet, tarkoitus ja tavoitteet
 • Ajattelun yhteys käyttäytymiseen ja näkökulman vaihtamisen taito 
 • Konkreettiset coachingtyökalut ja -tekniikat
Koivun lehdet koulutus
"Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksen keskeisimmät hyödyt kiteytyvät kohdallamme ehdottomasti ryhmän yhteisen kielen löytymiseen sekä johtamiseen liittyviin uusiin näkökulmiin. Valmennuksessa oli mukana eri tasoista porukkaa, mutta saimme kukin omilta tahoiltamme valtavasti oivalluksia ja myös muut johtoryhmän jäsenet olivat valmennuksesta valtavan iloisia."
Soile Pusa
Toimitusjohtaja, Järvi-Suomen Osuuspankki
Koivun lehdet koulutus

Kenelle valmennus sopii?

 • Johtajille ja esimiehille ja -naisille
 • HR-asiantuntijoille ja -vastuullisille
 • Työhyvinvoinnista vastaaville
 • Organisaation sisäisille valmentajille -tai tällaisiksi haluaville!

Sinulla voi olla asema yllämainituissa vastuissa tai voit olla kiinnostunut kasvamaan kyseisiin rooleihin.

Kenelle valmennus ei sovi?

 • Johtajille, jotka eivät halua oppia kohtaamaan tai tuntemaan itseään tai toisiaan tai eivät ole valmiita muutokseen.
“Valmennus oli sellainen kasvutarina, jossa itselleni tärkeintä antia oli läsnäolon merkitys ja kuuntelemisen taito sekä sen hyväksyminen, että omat mielipiteet tulee jättää usein taka-alalle. Se näkökulma, mikä on itsellä, ei todellakaan johda toivottuun tulokseen läheskään kaikkien kanssa. Mieleen, ja myös käyttöön jää useampi oivallus ja lause/ajatus.”
Osallistuja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa

Mikä muuttuu valmennuksen seurauksena?

 • Saat viimeisintä tutkimustietoa siitä, miten ihminen ja työyhteisö toimii.
 • Opit käytännöllisiä työkaluja ja niiden testausta arjessa läpi valmennuksen. Konkreettinen coachingtaito kulkee mukana läpi valmennuksen punaisena lankana, ja muita teemoja syvennetään ryhmä-, pari- ja omacoachingin keinoin. 
 • Saat varmuutta kohdata ja selvittää työelämän erilaisia haasteita.
 • Opit hyödyntämään coachingin ja valmentavan johtajuuden menetelmiä päivittäisessä työssäsi.
Koivun lehdet koulutus
"Osallistuimme työyhteisöcoaching -valmennukseen uuden johtoryhmämme voimin, tavoitteenamme omaksua tekemiseemme valmentavaa otetta ja uusia toimintamalleja. Olen ollut henkilökohtaisesti monenlaisessa mukana itsekin, mutta tästä valmennuksesta kyllä välittyi erityisen vahvasti se tunnepuoli: aitous, läsnäolo ja lämpö. Hannan ja Suvin välinen yhteistyö on aivan mahtavaa. Tekeminen on loistavasti tasapainossa: he lähestyvät samaa aihetta molemmat omista näkökulmistaan. Esimiehet esittivät heti valmennuksen jälkeen toiveen, että pääsisikö tällaiseen valmennukseen laajemminkin mukaan! On ollut hienoa kuulla, että opit ja työkalut ovat menneet käytäntöön. Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu valmennuskokonaisuus."
Henna Järvenpää
Järvi-Suomen Osuuspankki

Valmentajat:

Hanna Kumpulainen on erittäin pidetty, innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, kokemuksellista johtamisosaamista ja kehomieliyhteyttä yhdistelevä työyhteisövalmentaja, jolla on monipuolinen työura paitsi yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, myös joogaopettajana ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja. Hannan osaamisessa ja ajattelutavassa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla kehon ja mielen yhteys- sekä yksilössä että organisaatiossa.

“Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti. Hanna on vuorovaikutteinen, analyyttinen ja dialoginen kouluttaja, jossa yhdistyy rauhallisuus ja innostavuus. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille.“
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta

Suvi Kohisevankoski on kokenut johtamisen valmentaja, yrittäjä ja valmentautunut master -ja bisnescoach. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tehnyt tutkimusta osallistavasta yhteiskehittämisestä yrityksissä. Suvi on erityisen kiinnostunut kokonaisvaltaisesta käyttäytymisen muodostumisesta mielen ja kehon yhteistyönä sekä organisaatiossa sen vaikutuksesta johtamiskulttuuriin ja siihen, miten yhteispeli lopulta virtaa.

"Suvin ryhmävalmennukset olivat aina suuresti odotettuja ja päivät olivatkin täynnä innostuneisuutta, motivointia ja uusia oivalluksia, työskentely oli selkeää ja tavoitehakuista. Suvi sai omalla persoonallaan ryhmän toimimaan. Yksilöcoachingissa Suvin ehdoton vahvuus oli yksilön kohtaaminen. Hän loi turvallisen ympäristön asioiden ja toimintatapojen haastamiseen. Yhteiset tapaamiset johtivat uusiin ajatuksiin samalla voimistaen näkemyksiä omista vahvuuksistani.”
Sanna Kekäläinen
Vetrea Terveys