Hyvää työtä-Akatemia

Ketterän kehittäjän työkalupakki muutoksen matkalle

Ketterän kehittäjän työkalupakki muutoksen matkalle

Tänä päivänä vain muutos on varmaa. Koronapandemia, liiketoiminnan muutokset, digitalisaatio, työhyvinvoinnin muutokset, ilmastonmuutos, kuluttajakäyttäytymisen muutokset, lainsäädännön muutokset: muutosta ajavia voimia on valtavasti sekä makro, että mikrotasolla.

Tulevaisuuden menestyjät ovat ketteriä organisaatioita, joissa vallitsee psykologinen turvallisuus ja luottamus sekä ja kyky luovia muutoksen rattaissa ja valjastaa muutoksen voimat tulevaisuuden kannattavan liiketoiminnan voimanlähteeksi.

Ketterän kehittäjän työkalupakki muutoksen matkalle on kehittämiskokonaisuus, joka keskittyy yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja kasvun mahdollistamiseen hyvin käytännönläheisesti ja konkreettisesti.

Kuulostavatko nämä tutuilta omassa työyhteisössäsi:

Palvelu pähkinänkuoressa

Tavoite:
Ketterän kehittäjän työkalupakki  muutoksen matkalle-yritysvalmennuksessa yhdistyy työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimustieto ja ymmärrys sekä parhaat konkreettiset työkalut liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailussa pärjäämiseen jatkuvan muutoksen keskellä. Valmennuksessa keskitymme palveluiden muotoiluun ja tuotteistamiseen, liiketoiminnan kehitys- ja muutoshankkeiden suunnitteluun, ketterään toteutukseen ja sitouttamiseen, ja uusien toimintatapojen ja käytäntöjen juurruttamiseen. 

Kesto:
15.8.2021-31.10.2022

Sisältö ja toteutus:
1-2 yhteinen lähipäivää/kk ja yrityskohtaisia sparrauksia 

Valmentajat:
Työyhteisövalmentaja, FT Hanna Kumpulainen, valmentaja ja konsultti Jenni Rissanen sekä useita vierailevia valmentajia. 

Hinta:
Hanke on pääosin ER-rahoitteinen, joten yrityksen maksuosuus on vain 1000 eur (alv. 0%).

"Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa asioiden eteenpäin viemisen. Hannalla on poikkeuksellinen kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja tehdä niistä synteesejä sekä visualisoida asioita sekä ongelmia helposti ymmärrettävään muotoon. Hannan kokemus oman yrityksen pyörittämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä tuo huomattavaa lisäarvoa myös asiakkaiden suuntaan."
Riitta Vartiainen
Hallitusammattilainen

Valmennuksen teemat

Opit muotoilemaan ja tuotteistamaan palvelusi siten, että niiden sisällön, hyödyt ja hinnoittelun ymmärtävät sekä asiakkaasi, että työntekijäsi. 

Otat käyttöön konkreettiset liiketoiminnan ja projektien kehittämisen ja muutosprosessien hallinnan työkalut ja menetelmät.

Ymmärrät, miten ihminen muutoksessa toimii ja mitä ovat onnistuneen muutoksen elementit. 

Opit fasilitoimaan erilaisia muutos- ja liiketoiminnan kehittämisprojekteja ja kokouksia tehokkaasti ja osallistavasti. Saat sertifioidun LEGO Serious Play- muutosfasilitaattorin yritykseesi.

Työkalupakki muutoksen matkalle
"Paju veti konseptisuunnittelua ammattitaitoisesti, lempeästi ja päämäärätietoisesti. Erityisen kiitollisia olemme palvelumuotoilun keinoista, joilla Pajun porukka avasi ajatteluamme sekä auttoi meitä keräämään valtavan määrän dataa ja hyödyllisiä näkökulmia. Olemme todella tyytyväisiä että tiemme kohtasivat Pajun kanssa."
Linda Rautanen
Fambition
Muutosjohtaminen ketterä kehittäminen

Kenelle valmennus sopii?

  • Kehityshaluisille mikro- ja PK-yrityksille
  • Sekä tuote- että palvelulähtöisille yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaa, suunnata toimintaa uudelleen, viedä läpi liiketoiminnan kehittämisprojekteja tai kehittää omaa muutoskyvykkyttään kohdata ja hallita erilaisia muutoksia, joko liiketoimintaympäristöstä johtuvia tai omia (esim. liiketoimintamuutos, omistajanvaihdostilanne, voimakas kasvu, työhyvinvointi jne).

Yritykset kuljettavat hankkeen läpi oman kehittämis- tai muutosprojektinsa, joka voi olla selkeä liiketoiminnallinen projekti/muutos (esim palveluiden tuotteistaminen, kasvuharppaus, palveluliiketoiminnan muutos ohjelmistoliiketoiminnaksi) tai muutos toimintaympäristöstä aiheutuva muutos (esimerkiksi koronapandemian aiheuttama laaja-alainen etätyö).

“Hannan kanssa on sujuvaa tehdä yhteistyötä: hän on äärimmäisen kokenut ja asiantunteva. Koen, että olemme samalla aaltopituudella ja ymmärrämme hallitustyöskentelyssä hyvin toistemme ajatukset ja perustelut.”
Risto Kiuru
Hallituksen puheenjohtaja, Piirre C Oy

Mikä muuttuu valmennuksen seurauksena?

  • Opit ymmärtämään, mistä elementeistä organisaation kilpailukyky, elinvoima ja onnistunut muutos syntyy. 
  • Omaksut tutkitun tiedon ja ymmärryksen sekä parhaat konkreettiset työkalut liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailussa pärjäämiseen jatkuvan muutoksen keskellä.  
  • Tunnistat sinuun ja yritykseesi vaikuttavat muutosvoimat, muutoksen esteet ja vahvistat organisaatiosi muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä. 
  • Haastat totuttuja tapoja tehdä asioita ja liiketoimintaa.  
30 paivaa hyvinvointia lasnaolosta
"Oli hienoa huomata, kuinka avoimen keskustelun ja Pajun ohjauksen kautta löysimme uusia menetelmiä ja jopa konkreettisia, heti toteutettavia muutoksia toimintaamme. Tavoitteemme on tehokkaampi ja mielekkäämpi työnteko. Juuri tähän saamme työkaluja yhteistyöstä Pajun kanssa."
Aki Autere
Pengon Oy

Valmentajat:

Hanna Kumpulainen on erittäin pidetty, innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, kokemuksellista johtamisosaamista ja kehomieliyhteyttä yhdistelevä työyhteisövalmentaja, jolla on monipuolinen työura paitsi yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, myös joogaopettajana sekä työhyvinvoinnin ja ihmisjohtamisosaamisen kehittäjänä ja kouluttajana. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja. Hannan osaamisessa ja ajattelutavassa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla kehon ja mielen yhteys- sekä yksilössä että organisaatiossa.

Jenni Rissanen (KTM) on erittäin kokenut ja pidetty yritysvalmentaja, muutosprosessien jalkauttaja ja kehitystarpeiden konkretisoija, joka ei pelkää tarttua toimeen. Jenni saa tehokkaasti osallistettua kaikki mukaan tekemiseen ja viemään asioita käytäntöön. Jenni uskoo, että muutoksen onnistumisessa ihmisnäkökulman huomioinnilla on keskeinen merkitys.