Hyvää työtä-Akatemia

Ihmisymmärrystä työelämään ja johtamiseen

Yksilö eli ihminen on osa yhteisöä, ja kaikki yksilöt yhdessä muodostavat yhteisön. Niinpä kestävästi kannattava liiketoiminta muodostuu sekä hyvinvoivan yksilön omista taidoista, yhteisön hyvinvoinnista, luottamusta ja psykologista turvallisuutta rakentavasta vuorovaikutuksesta, onnistumisen mahdollistavasta organisaatiokulttuurista sekä erilaisuutta arvostavasta, ihmistä ymmärtävästä johtamisesta. 

Olipa kyse työhyvinvoinnista tai hyvästä työelämäkokemuksesta, vuorovaikutuksesta, ihmisten johtamisesta tai liiketoiminnan tai muutoksen johtamisesta: kaikessa on keskiössä ihminen. Kaikki liittyy siihen, miten voisimme ymmärtää paremmin itseämme: miksi toimimme niin kuin toimimme, miten ymmärtäisimme paremmin myös toisiamme.
 

Olemme tuntevia, kokevia ja kehollisia ihmisiä yhtä lailla työssä, kuin kaikilla muillakin osa-alueilla. Tunteet ja kehollisuus, vuorovaikutus, toiset ihmiset, elämämme haasteet, kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen, kaikki ne rakentavat hyvinvointiamme ja elämämme kokemusta – sekä työssä, että vapaalla. Kun opimme ymmärtämään kehoa, mieltä ja sitä, miten ihminen ylipäätään toimii, olemme huomattavasti pidemmällä hyvän työelämän rakentamisessa. Ja vasta, kun johtajana ymmärrämme itseämme ja osaamme johtaa itseämme, voimme aidosti johtaa toisia ihmisiä.

Hyvää työtä -ydintaidot ja arvot

Hyvää Työtä-Akatemian ajattelutavassa hyvä työelämä rakentuu kolmen peruspilarin varaan: Hyvinvoiva yksilö, mielekäs ja motivoiva työ ja hyvinvoiva työyhteisö. Hyvää työelämää voidaan ajatella voikukkana, jossa juuret kuvastavat hyvinvoivaa yksilöä, multa ja kasvuympäristö mielekästä ja motivoivaa työtä ja näistä muodostuva kukinto ja itse kasvi hyvinvoivaa työyhteisöä

Yksilön ydin- eli juuritaidot:

Yksilön ydin- eli juuritaidot ovat hyvinvoivan yksilön tärkeimpiä henkilökohtaisia taitoja: ne ovat kuin voikukan juuret, joiden avulla kukka saa vettä ja ravinteita ympäristöstä eli mielekkäästä, motivoivasta työstä, jota on sopiva määrä. Voikukka voi myös lisääntyä juuristonsa avulla: samoin yksilöiden omaksumat juuritaidot ja hyvinvointi voivat levitä yhteisössä eteenpäin.  Lue lisää yksilön juuritaidoista. 

Hyvinvoivan työyhteisön taidot:

Varren välityksellä kukka ja lehdet ovat vuorovaikutuksessa juuriston kanssa: samoin työyhteisössä vuorovaikutuksen taito kumpuaa yksilön juuritaidoista, mutta rakentuu yhdessä toisten kanssa. Vuorovaikutuksen ohella oleellisia hyvinvoivan työyhteisön taitoja ovat erilaisuutta arvostava johtaminen ja rakentava organisaatiokulttuuri. 

Kestävästi kannattava liiketoiminta

Miten toimimme?

Hyvää Työtä-Akatemian ajattelutavan keskiössä on aina ihminen, tunteineen, tarpeineen, elämäntilanteineen, omana itsenään ja omasta historiastaan käsin muodostuneena, riippumatta siitä, tarkastelemmeko johtajaa, työntekijää, johtoryhmää vai koko henkilöstöä. Osallistamme organisaation eri tasot yhdessä kehittämään hyvinvointia, johtamisosaamista, yksilön ja yhteisön työelämätaitoja ja työyhteisöä/organisaatiota. 

Hyvää Työtä-Akatemian lähestymistapa on vahvasti tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuva ja hyödyntää hyvin poikkitieteellisesti tietoa laajasti eri tieteenaloilta. Samalla tutkittuun tietoon yhdistyy pitkä kokemuksellinen johtamisosaaminen ja itsetutkiskelu, vanhat viisausperinteet ja kehotietoisuuden ja kehomieliyhteyden ymmärtäminen hyvin konkreettisella tasolla. 

Hyvää työtä-Akatemian valmennukset, koulutukset ja konsultoinnit menevät aina pintaa syvemmälle ja tähtäävät pysyvään muutokseen ja kokonaisvaltaisesti hyvään työelämään. Valmennuksissa, koulutuksissa ja konsultoinnissa syväluotaamme sekä nykytilaa ja voimavaroja, että luomme kehityssuuntia tulevaan. Näkökulma on yhtä aikaa yksilössä ja sisäisessä kokemuksessa, että organisaatiossa ja sen perustehtävässä ja kulttuurissa.

Keitä olemme?

Sinun tiimisi on tärkein, kun haluat kehittää itsesi tai tiimisi itsetuntemusta, johtamisosaamista, tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja hyvinvointia työssä ja elämässä. Ei ole mielekästä lukea pitkiä ansioluetteloita tai tittelilistoja meistä, mutta jokunen sana meistä ja osaamisestamme lienee silti tarpeen. 

Olemme monipuolinen ja avoin verkosto työelämän, johtamisen, työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittäjiä. Uskomme avoimeen, toisiamme kunnioittavaan yhdessä tekemiseen ja uudenlaiseen yhteistyöhön pohjautuvaan yrittäjyyteen. Pitkäaikainen kokemuksemme yrittäjinä, esimiehinä, johtajina, hallituksen jäseninä, yritysten ja johtoryhmien sparraajina sekä johtamisjärjestelmien kehittäjinä ovat tuoneet meille vahvan ymmärryksen ja kokemuksen työelämän, työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisestä ja liiketoiminnan uudistumisen haasteista sekä myös toimivan työkalupakin siihen, miten ne voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi.

Tiimissämme on osaajia usealta eri toimialalta ja jokaisella meistä on omat vahvuus- ja osaamisalueemme, kokemuksemme ja mielenkiinnon kohteemme. Suurin osa meistä on HHJ-tutkinnon omaavia, päteviä ja osaavia hallituksen jäseniä.

Tiimi ja verkosto:

Koko tiimin tavoitat sivun alareunan yhteydenottolomakkeella tai laittamalla viestiä Hannalle! 

Juurruttaja ja yhteyden rakentaja

Työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, sovittelija (IMI-qualified). 

Yrittäjä @ Hyvää Työtä-Akatemia, joogaopettaja @ Hiljainen Mieli Oy

hanna@hyvaatyota.com, +358 44 303 7577

Ajattelun herättelijä 

Business Coach, mentori ja hallituksen varajäsen @ Hyvää Työtä-Akatemia  

Konkretisoija 

Valmentaja ja konsultti @ Paju Consulting Oy

Innostaja 

Life & business coach @ Kohisevankoski 

JOHANNA

Hyvinvoinnin herättelijä

Hyvinvointivalmentaja @ Elova

Kuuntelija 

Toimitusjohtaja ja vastuullisuuskonsultti @Safetyneer Oy