Hyvää työtä-Akatemia

Valmennukset ovat hyvä vaihtoehto, kun haluat kehittää työyhteisösi

Hyvää Työtä-Akatemian valmennukset ovat pitkäkestoisia yhteisiä matkoja kohti pysyvää muutosta. 

 

Valmennukset ovat joko suoraan sinun työyhteisöllesi räätälöityjä kokonaisuuksia tai yleisiä laajempia valmennuksia, joissa voit oppia myös toisten organisaatioiden huippuosaajilta.

 

Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä valmennusten sisältöjä ja teemoja. Usein valmennuksista ja konsultoinnista räätälöidään kullekin organisaatiolle soveltuva kokonaisuus, joka voi olla myös yhdistelmä valmennusta ja konsultointia. 

"Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille."
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta

Ajankohtaiset avoimet valmennukset:

Yleiset, eli kaikille avoimet valmennukset ovat kokonaisuuksia, joihin osallistuu henkilöitä useammasta organisaatiosta. Ne voidaan myös toteuttaa organisaatiokohtaisesti tai muutaman yrityksen yhteisvalmennuksena.

Valmentavan johtajan ja Työyhteisöcoachin huippuvalmennus 

Sisältö: 

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. 

Kesto: Tammi-toukokuu 2022

Hinta: 2950 eur (alv 0%). Early bird-hinta 2750 eur voimassa 15.1.2022 saakka 

ketterän kehittäjän työkalupakki muutoksen matkalle-valmennuskokonaisuus

Sisältö:

Valmennuksessa omaksut tutkitun tiedon ja ymmärryksen sekä parhaan konkreettiset työkalut liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailussa pärjäämiseen jatkuvan muutoksen keskellä ja vahvistat organisaatiosi muutoskyvykyyttä eli resilienssiä. 

Kesto: 15.8.2021-31.10.2022

Hinta: 1000 eur / osallistujayritys (pääosa valmennuksen rahoituksesta tulee Ely-keskuksen ESR-rahoituksesta). Valmennukseen on yksi paikka vapaana!

"Osallistuimme työyhteisöcoaching -valmennukseen uuden johtoryhmämme voimin, tavoitteenamme omaksua tekemiseemme valmentavaa otetta ja uusia toimintamalleja. Olen ollut henkilökohtaisesti monenlaisessa mukana itsekin, mutta tästä valmennuksesta kyllä välittyi erityisen vahvasti se tunnepuoli: aitous, läsnäolo ja lämpö. Esimiehet esittivät heti valmennuksen jälkeen toiveen, että pääsisikö tällaiseen valmennukseen laajemminkin mukaan! On ollut hienoa kuulla, että opit ja työkalut ovat menneet käytäntöön. Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu valmennuskokonaisuus."
Henna Järvenpää
HR-johtaja, Järvi-Suomen Osuuspankki

Organisaatiokohtaiset valmennukset:

Oman tiimisi valmennukset ovat kokonaisuuksia, jotka toteutetaan kohdennetusti juuri sinun organisaatiollesi tai työyhteisöllesi. Valmennuksiin voidaan myös yhdistää konsultointia.

Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä valmennusten sisältöjä. Usein valmennuksista räätälöidään kullekin organisaatiolle soveltuva kokonaisuus, joka voi olla myös yhdistelmä valmennusta ja konsultointia.

hyvää työtä ja työhyvinvointia-valmennus

Sisältö: 

Hyvää työtä ja työhyvinvointia on valmennus, jossa pureudutaan syvällisesti organisaatiokulttuurin, johtamisen, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin äärelle. 

Valmennuksessa opitaan ymmärtämään hyvinvoivan työyhteisön ja  organisaation kannalta oleellisimmat peruselementit, joihin vaikuttamalla voidaan parantaa työyhteisön ja sen yksilöiden hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Valmennus suunnitellaan aina yhteistyössä organisaation johdon kanssa ja siinä hyödynnetään organisaatiossa aiemmin kerättyä tietoa.  

Kesto ja hinta: Riippuu organisaation koosta ja valmennuksen laajuudesta. 

vaikuttavan johtajan supertaidot-valmennus

Sisältö:

Vaikuttavan johtajan supertaidot-valmennus on kuusi viikkoa kestävä valmennus, jossa otamme johtajan ja tärkeimmät taidot haltuun.

Valmennuksessa opitaan konkreettisesti ja käytännönläheisesti työelämän supertaidot, jotka omakohtaisen harjoittelun tuloksena siirtyvät elämän, arjen, johtamisen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisen ja itsensä johtamisen työkaluiksi ja supertaidoiksi. 

Kesto: Kuusi viikkoa

Hinta: Alkaen 6000 eur / 5 hlöä (alv 0%)

hyvinvointia työstä – kaaoksesta hallintaan

Sisältö:

Hyvinvointia työstä – kaaoksesta hallintaan on  yrityksille ja organisaatioille suunnattu hyvinvoinnin kokonaisuus, jossa koko henkilöstö saa opetella rauhassa elämän rauhoittamisen, palautumisen ja stressin sekä mielen hallinnan taitoa ja oman hyvinvoinnin kannalta tärkeiden voimavara- ja kuormittavuustekijöiden tunnistamista.   

Valmennus on suunnattu lisäämään kaikkien työntekijöiden jaksamista, palautumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Kesto: Viisi viikkoa

Hinta: Kysy organisaatiokohtainen tarjous

organisaatiollesi räätälöity valmennuskokonaisuus

Sisältö:
Sinun organisaatiollesi räätälöity valmennuskokonaisuus  pitää sisällään juuri Teille tärkeitä teemoja ja kokonaisuuksia ja yhdistää usein valmennusta, koulutusta, konsultointia ja henkilökohtaista coachausta tai mentorointia.

"Suosittelen lämpimästi Hannaa kouluttajaksi. Hanna ymmärtää paremmin kuin hyvin arjen ja työelämän haasteet, ja puhuttelee aidosti kohderyhmäänsä. Kokonaisuus oli tarkkaan harkittu ja työpajan tunnelma oli vastaanottavainen, rentouttava ja samaan aikaan voimaannuttava. Yhteisestä hetkestä oli helppo jatkaa päivää, koska olimme kaikki osallistujat virittyneet ensin samaan tunnelmaan.”
Jarna Kaplas
Yrittäjä, Konttiravintola Morton