Hyvää työtä-Akatemia

Koulutukset ja työpajat

Koulutukset ja työpajat ovat hyvä vaihtoehto, kun haluat ymmärtää:

Hyvää Työtä-Akatemian koulutukset ja työpajat ovat 2-8 tunnin joko asiapainotteisia koulutuksia tai työpajaluonteisia kokemuksellisia hetkiä tai näiden yhdistelmiä esimerkiksi osana työyhteisön kehittämispäiviä, strategiapäiviä tai tyhypäiviä.

 

Koulutuksiin voidaan myös yhdistää konsultointia.

 

Koulutukset ovat tyypillisesti organisaatiokohtaisia ja ne voivat olla suunnattuja joko hallitukselle, johtoryhmälle, esimiehille tai koko henkilöstölle. Koulutuksia ja työpajoja voidaan myös järjestää yleisinä, kaikille avoimina tilaisuuksina. 

  

Voit lukea koulutusten ja työpajojen sisällöistä, teemoista ja valmentajista alta. 

"Lempeä, rauhoittava ja samalla ajatuksia herättävä yhteinen hetki, jossa on helppo olla läsnä. Hannan laaja työelämään ja -hyvinvointiin liittyvä tieto-taito, kokemus ja empatiakyky luovat työpajaan aivan ainutlaatuisen ilmapiirin. Suosittelen lämpimästi."
Tarja Anunti
Lakiasiantuntija, Linnunmaa Lex Oy

Koulutusten ja työpajojen teemoja ja sisältöjä

Oman tiimisi koulutukset ovat kokonaisuuksia, jotka toteutetaan kohdennetusti juuri sinun organisaatiollesi tai työyhteisöllesi. Valmennuksiin voidaan myös yhdistää konsultointia.

Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä koulutusten tai työpajojen sisältöjä. Usein koulutuksista tai työpajoista räätälöidään kullekin organisaatiolle soveltuva kokonaisuus, joka voi olla myös yhdistelmä koulutusta, työpajoja ja konsultointia.

PYSÄHDY-TYÖPAJAT – LÄSNÄOLON HETKIÄ ARKEEN

Pysähdy-työpajat ovat Sinun tiimisi hetkiä pysähtyä, hengittää, olla läsnä ja kuulostella, miten menee, mitä minun keholleni kuuluu ja mitä mielessä on.

Pysähdy-työpajojen tavoitteena on luoda hetki, jossa päästään hetkeksi irti normaalityöpäivän paineista, odotuksista ja vaatimuksista ja voidaan keskittyä kuulostelemaan sitä, mitä minulle ihmisenä kuuluu ja tarjota työkaluja siihen, miten arki paineiden keskellä voisi olla hieman lempeämpää ja itseämme säästävämpää ja miten voisimme hyödyntää kehotietoisuutta viisaassa päätöksenteossa myös osana liiketoiminnan kehittämistä.

Kesto: 2-7 h

Hinta: Alkaen 750 eur (alv. 0%)

 

stressinhallinta ja palautuminen arjessa ja työssä

Mitä on stressi, miten sitä voi hallita, miten palautua työn kuormituksesta? 

Stressinhallinta arjessa ja työssä-koulutuksessa / työpajassa tutkitaan yksilön ja työn voimavara- ja kuormittavuustekijöitä, stressin syntyä, sen vaikutuksia sekä työn imun käsitteitä sekä opetellaan stressinhallinnan kannalta tärkeitä ydintaitoja.

Työajan ytimessä on jokaisen mahdollisuus tunnistaa omia stressiä ylläpitäviä, laukaisevia ja kuormittavia tekijöitä, hallintakeinoja sekä työyhteisön mahdollisuuksia vaikuttaa stressin syntyyn ja työstä palautumiseen.

Kesto: 2-7 h

Hinta: alkaen 750 eur + alv. 

TYÖELÄMÄN TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Mihin tunnetaitoja tarvitaan ja mitä ne ovat? Millaista on arvostava ja luottamusta luova vuorovaikutus? 

Työelämän tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutuksessa pysähdymme tunteiden johtamisen, itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen herkän ja monisyisen maailman äärelle. Tutkimme omia vuorovaikutuksen tapojamme, tapaamme tulkita toisiamme ja vuorovaikutustilanteita sekä opettelemme luomaan turvallisen ja arvostavan tavan olla yhteydessä toisiimme. 

Kesto: 2-8 h

Hinta: alkaen 750 eur + alv. 

 

 

ORGANISAATIOLLESI RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS

Sinun organisaatiollesi räätälöity koulutus pitää sisällään juuri Teille tärkeitä teemoja ja kokonaisuuksia, ja yhdistää usein koulutusta, konsultointia ja mentorointia. 

Koulutukset voivat pitää sisällään esimerkiksi seuraavia teemoja: 

  • Hyvä työelämä ja kokonaisvaltainen työhyvinvointi
  • Työelämän tunne- ja vuorovaikutustaidot 
  • Rakentavan palautekulttuurin luominen
  • Luottamusta rakentava vuorovaikutus ja työyhteisötaidot
  • Erilaisuutta arvostava johtaminen
  • Rakentava organisaatiokulttuuri 

 

"Hanna osaa luoda rauhallisen ja miellyttävän tunnelman, jossa on helppoa keskittyä ja opetella rauhoittumista. Työpajat tukivat omaa jaksamista ja edistivät koko työyhteisön hyvinvointia. Opittuja asioita oli helppoa jatkaa myös omassa arjessa."
Katja Lipponen
Asiakkuusjohtaja, Nordea​