Hyvää työtä-Akatemia

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin mastervalmennus

Työyhteisö-
coachin master-
valmennus

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin mastervalmennus: Suuntana muutos

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin mastervalmennus on suunnattu Työyhteisöcoachin huippuvalmennuksen käyneille esimiehille, johtajille, HR-vastuullisille ja yritysten sisäisille valmentajille.

Koulutus syventää osallistujien ymmärrystä kokonaisvaltaisista muutosprosesseista henkilöissä ja työyhteisöissä sekä antaa valmiudet toimia coachina sekä valmentavana johtajana haastavissa vuorovaikutus- ja muutosprosesseissa.

Valmennus sukeltaa ensimmäisen osan teemoihin syvällisemmin ja on myös osallistujalle todellinen muutosmatka omaan itseen. Valmennuksen tärkeänä lähtökohtana on kehomieliyhteys.

Uskomme siihen, että taidot ja tekniikka ilman ymmärrystä on pinnallista ja päälleliimattua, tieto ilman taitoja ja työkaluja soveltaa opittua käytäntöön on turhaa ja tieto ja taidot ilman kokemuksellisuutta on osaamista vailla ymmärrystä. Siksi valmennuksessamme toimimme kaiken aikaa kaikilla tasoilla: tieto, taidot ja ymmärrys / kokemus. 

Kuulostavatko nämä tutuilta:

Palvelu pähkinänkuoressa

Tavoite:
Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana.

Seuraava ryhmä / aikataulu:
Tammi-toukokuu 2022, Kuopio. Lähipäivät: 24.2., 18.3., 6.4., 22.4., 11.5., 18.5., 1.6.2022 (täynnä).

Sisältö:

 • 110 tuntia työskentelyä, lue lisää valmennuksen teemoista alta
 • 7 lähipäivää
 • Välitehtävät
 • oma coaching 3 krt
 • harjoituscoachingit 1 x 10 krt
 • Päättötyö suoraan organisaatioon

Valmentajat:
Työyhteisövalmentaja, FT Hanna Kumpulainen ja life ja business coach Suvi Kohisevankoski.

Hinta:
Kysy organisaatiokohtainen tarjous. 

“Olen käynyt 20 vuoden aikana melko monenlaisia johtamis- ja esihenkilövalmennuksia. Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin mastervalmennus oli paras johtamisvalmennus, jonka olen käynyt. “
Johtaja rahoitusalalla

Valmennuksen teemat

 • Myötätunto, itsemyötätunto ja myötäilo
 • Muutostarve ja muutoskyvykkyys itsessä ja yksilössä
 • Johtajan varjotyöskentely
 • Kehollinen ja intuitiivinen yhteys ja dialogi
 • Kiinnittyminen ja turva-asema
 • Yhteyden rakentumisen kolmio
 • Tunteet kehollisena ilmiönä ja viestintuojana
 • Häpeä, herkkyys ja haavoittuvuus
 • Kokeilukulttuuri ja virheiden salliminen
 • Muutoksen esteet ja mahdollistajat
 • Tietämisestä toimintaan eli toimeenpanokyky
 • Organisaatioresilienssi ja muutoskyvykkyys
 • Konfliktien kehä 
 • Konfliktien ratkaisun taidot
 • Varjot työyhteisössä
 • Henkilökohtainen resilienssi
 • Kehollisuus, kehon viisaus ja intuitio

Konkreettiset coachingtyökalut ja –tekniikat kokonaisvaltaisen muutoscoachingin tasoilla 2.5, 3 ja 4

Koivun lehdet koulutus
"Työyhteisöcoaching-valmennuksen keskeisimmät hyödyt kiteytyvät kohdallamme ehdottomasti ryhmän yhteisen kielen löytymiseen sekä johtamiseen liittyviin uusiin näkökulmiin. Valmennuksessa oli mukana eri tasoista porukkaa, mutta saimme kukin omilta tahoiltamme valtavasti oivalluksia ja myös muut johtoryhmän jäsenet olivat valmennuksesta valtavan iloisia."
Soile Pusa
Toimitusjohtaja, Järvi-Suomen Osuuspankki
Koivun lehdet koulutus

Kenelle valmennus sopii?

 • Johtajille ja esimiehille ja -naisille
 • HR-asiantuntijoille ja -vastuullisille
 • Työhyvinvoinnista vastaaville
 • Organisaation sisäisille valmentajille -tai tällaisiksi haluaville

Sinulla voi olla asema yllämainituissa vastuissa tai voit olla kiinnostunut kasvamaan kyseisiin rooleihin.

Kenelle valmennus ei sovi?

 • Johtajille, jotka eivät halua oppia kohtaamaan tai tuntemaan itseään tai toisiaan tai eivät ole valmiita muutokseen.
“Valmennus oli sellainen kasvutarina, jossa itselleni tärkeintä antia oli läsnäolon merkitys ja kuuntelemisen taito sekä sen hyväksyminen, että omat mielipiteet tulee jättää usein taka-alalle. Se näkökulma, mikä on itsellä, ei todellakaan johda toivottuun tulokseen läheskään kaikkien kanssa. Mieleen, ja myös käyttöön jää useampi oivallus ja lause/ajatus.”
Osallistuja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa

Mikä muuttuu valmennuksen seurauksena?

 • Saat viimeisintä tutkimustietoa siitä, miten ihminen ja työyhteisö toimii ja osaat hyödyntää osaamistasi saamalla työyhteisösi toimimaan itseohjautuvasti ja tavoitteita kohti.
 • Ymmärrät, miten ihminen toimii muutoksessa ja miksi muutos onnistuu tai ei onnistu.
 • Ymmärrät, miten itse toimit paineen alla ja luot itsellesi toimivat keinot oman resilienssisi vahvistamiseksi ja sietoikkunasi laajentamiseksi. 
 • Ymmärrät, mitkä ovat sinun johtajana kehittymisesi esteet ja miten voit kääntää ne vahvuuksiksi. 
 • Opit lukuisten harjoitusten ja käytännöllisten työkalujen avulla hyödyntämään valmentavan johtamisen, coachingin, yhteyden luomisen ja vuorovaikutuksen taitoja arjen johtamistyössäsi. 
Koivun lehdet koulutus
"Osallistuimme työyhteisöcoaching -valmennukseen uuden johtoryhmämme voimin, tavoitteenamme omaksua tekemiseemme valmentavaa otetta ja uusia toimintamalleja. Olen ollut henkilökohtaisesti monenlaisessa mukana itsekin, mutta tästä valmennuksesta kyllä välittyi erityisen vahvasti se tunnepuoli: aitous, läsnäolo ja lämpö. Hannan ja Suvin välinen yhteistyö on aivan mahtavaa. Tekeminen on loistavasti tasapainossa: he lähestyvät samaa aihetta molemmat omista näkökulmistaan. Esimiehet esittivät heti valmennuksen jälkeen toiveen, että pääsisikö tällaiseen valmennukseen laajemminkin mukaan! On ollut hienoa kuulla, että opit ja työkalut ovat menneet käytäntöön. Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu valmennuskokonaisuus."
Henna Järvenpää
Järvi-Suomen Osuuspankki

Valmentajat:

Hanna Kumpulainen on erittäin pidetty, innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, kokemuksellista johtamisosaamista ja kehomieliyhteyttä yhdistelevä työyhteisövalmentaja, jolla on monipuolinen työura paitsi yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, myös joogaopettajana ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja. Hannan osaamisessa ja ajattelutavassa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla kehon ja mielen yhteys- sekä yksilössä että organisaatiossa.

“Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti. Hanna on vuorovaikutteinen, analyyttinen ja dialoginen kouluttaja, jossa yhdistyy rauhallisuus ja innostavuus. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille.“
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta

Suvi Kohisevankoski on kokenut johtamisen valmentaja, yrittäjä ja valmentautunut master -ja bisnescoach. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tehnyt tutkimusta osallistavasta yhteiskehittämisestä yrityksissä. Suvi on erityisen kiinnostunut kokonaisvaltaisesta käyttäytymisen muodostumisesta mielen ja kehon yhteistyönä sekä organisaatiossa sen vaikutuksesta johtamiskulttuuriin ja siihen, miten yhteispeli lopulta virtaa.

"Suvin ryhmävalmennukset olivat aina suuresti odotettuja ja päivät olivatkin täynnä innostuneisuutta, motivointia ja uusia oivalluksia, työskentely oli selkeää ja tavoitehakuista. Suvi sai omalla persoonallaan ryhmän toimimaan. Yksilöcoachingissa Suvin ehdoton vahvuus oli yksilön kohtaaminen. Hän loi turvallisen ympäristön asioiden ja toimintatapojen haastamiseen. Yhteiset tapaamiset johtivat uusiin ajatuksiin samalla voimistaen näkemyksiä omista vahvuuksistani.”
Sanna Kekäläinen
Vetrea Terveys