Hyvää työtä-Akatemia

Hanna

Hanna Kumpulainen (FT) on Hyvää työtä-akatemian yrittäjä, johtamisen, työyhteisöjen, työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kehittäjä ja valmentaja sekä työyhteisösovittelija (IMI-qualified).

Hanna on intohimoinen hyvän työelämän kehittäjä, joka ajattelee työyhteisöä ja organisaatiota systeemisenä kokonaisuutena. Hän uskoo siihen, että työelämä, hyvinvointi ja liiketoiminta voivat kehittyä ja uudistua samaan aikaan. 

Hanna yhdistää kaikessa tekemisessään innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, kokemuksellista johtamisosaamista ja kehollisuutta. Hanna on kehotietoisen johtajuuden puolestapuhuja ja uskoo siihen, että kehollisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen on kokonaisvaltaisen syväjohtamisen välttämätön voimavaraHannan osaamisessa ja ajattelutavassa kehollisuus ja intuitiivisuus yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen liiketoimintaan ja tekemiseen – sekä yksilössä, että organisaatiossa. 

Hanna innostuu ja innostaa kouluttaessaan,  valmentaessaan ja fasilitoidessaan johtamiseen ja työelämän kehittämiseen, kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin ja tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. IMI-kvalifioituna sovittelijana Hanna ei kaihda haastaviakaan vuorovaikutustilanteita tai konflikteja, vaan on työyhteisöjen tukena konfliktien selvittelyissä ja työilmapiirin haasteiden ratkaisuissa. 

Hannan työura haastavissa, paineisissa tilanteissa mm. kasvavan yrityksen perustajana ja toimitusjohtajana, valmentajana ja työyhteisösovittelijana on herättänyt Hannassa mielenkiinnon siihen, miten voisimme oppia toimimaan kehostamme käsin ja hyödyntämään viisasta kehomieltämme elämämme haastavissa tilanteissa – ja lopulta palautumaan niistä taas lempeään, levolliseen olemisen tilaan. Hanna on opiskellut laajasti vuorovaikutuksen tieteitä, sosiaali-, sekä työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä erilaisia kehoterapiamenetelmiä ja palautumiseen, resilienssiin ja stressinhallintaan liittyvää joogaterapiaa. 

Ota yhteyttä Hannaan:

  "Hannasta huokuu läsnäolo, joka valuu toisiin. Tämä on ehdottomasti Hannan on supervoima! Hannalta olen oppinut, että vaikeatkin asiat konfliktit ovat parhaimmillaan turvallisia, kehittäviä ja eteenpäin vieviä. Tämä on minulle tosi iso oivallus, jonka olen sisäistänyt vasta nyt kunnolla."
  Osallistuja valmennuksessa

  Erityisosaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet

  Mitä rakastan

  "Hanna on luottopelaaja. Avoin, asioista ja ilmiöistä helposti innostuva sekä aidosti sitoutunut siihen mitä tekee. Hannan kanssa työskennellessä kenellekään ei jää epäselväksi mitä ollaan tekemässä tai mihin suuntaan ollaan menossa. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa asioiden eteenpäin viemisen. Hannalla on poikkeuksellinen kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja tehdä niistä synteesejä sekä visualisoida asioita sekä ongelmia helposti ymmärrettävään muotoon. Hannan kokemus oman yrityksen pyörittämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä tuo huomattavaa lisäarvoa myös asiakkaiden suuntaan."
  Riitta Vartiainen
  Hallitusammattilainen