Hyvää työtä-Akatemia

Marko

Marko Kiema (ins.) on tehnyt työuransa yrittäjänä ja liiketoiminnan vetäjänä. Työuupumus sai hänet muuttamaan elämänsä ja kalenterinsa kevyemmäksi ja nyt hänen intohimonaan on auttaa muitakin jaksamisensa kanssa painiskelevia. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kuuluu sekä ihmiselle itselleen, että myös työnantajalle, ja on työyhteisöä joko yhdistävä tai erottava tekijä. 

Marko heittäytyy keskusteluissa mielellään suoraan syvään päätyyn, eikä pelkää olla avoin kipeimmistäkin kokemuksistaan. Markon kokemus parista sadasta eri työyhteisöstä on antanut työkalupakkiin paljon erilaisia välineitä. Jokaisessa työyhteisössä on oma kulttuurinsa, mutta yhtäaikaa niissä on myös paljon samaa. Hyvä yhteisö koostuu jokaisen pienimmänkin osasensa hyvinvoinnista.
 
Marko on parhaimmillaan sparraajana ja henkilökohtaisena mentorina. Ympäristö- sekä työturvallisuusvaatimukset ovat tällä ympäristötekniiklan insinöörillä selkäytimessä. Palvelujen digitalisointi ja kansainvälistäminen kuuluu Markon erityisosaamisalueisiin.
 

Ota yhteyttä Markoon:

  "Marko omaa kyvyn nähdä ihmiset kokonaisuutena ja hän asettaa työntekijän hyvinvoinnin etusijalle. Tulen aina olemaan kiitollinen siitä, miten Marko kohtasi minut ihmisenä, ei ainoastaan työntekijänä."
  Pitkäaikainen työntekijä

  Erityisosaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet

  Mitä rakastan

  "Marko on monipuolinen ajattelija, joka haastaa keskustelukumppaninsakin pohtimaan asioita syvällisesti ja monesta näkökulmasta."
  Pitkäaikainen hallituksen jäsen samassa yhtiössä