Hyvää työtä-Akatemia

Mikään ei ole niin väliaikaista kuin pysyväksi uskottu.

Oletko koskaan kuullut tai saanut itseäsi kiinni jostain seuraavista ajatuksista:

 • Ärsyttää, kun koko ajan ollaan muuttamassa kaikkea.
 • Ei meihin vaikuta mitkään muutokset.
 • Meidän toimiala on niin erityinen, että ei tuo koske meitä.
 • En minä ole muuttunut
 • Ei mun mielestä meidän asiakaskunnassa ole tapahtunut mitään muuttumista.
 • Tiedän jo kaiken! Oikea vastaus on olemassa ja minulla on se!

Vai ajatteletko mieluummin näin:

 • Kaikki vaan on jatkuvassa liikkeessä.
 • Olemme valmiita reagoimaan.
 • Meihin vaikuttaa koko ajan monet muutokset.
 • Meidän toimiala muuttuu siinä, missä muutkin.
 • Minäkin voin muuttua.
 • Asiakaskunta elää koko ajan.
 • On paljon, mitä en tiedä. Siinäkin, mitä tiedän, saatan olla väärässä

Otsikon mukaisen lausahduksen totesi ilmailuinsinööri Edward A. Murphy, joka paremmin tunnetaan Murphyn laista. Kääntäen tämä lause voidaan myös tulkita niin, että jos mikään muu ei pidä varmasti paikkaansa, niin se pitää, että asiat muuttuvat koko ajan! Tutkimusten mukaan 98% organisaatioista on kokenut merkittävän organisatorisen muutoksen viimeisten viiden vuoden aikana (esimerkiksi uudelleenjärjestelyt, johtajuusmuutokset, toiminnan leikkaukset).

Voitaneen siis pitää lähes varmana sitä, että kilpailussa pysyvät mukana ne, jotka ovat valmiita uimaan muutoksen virrassa mukana. Muutos voi olla strateginen, liiketoiminnallinen päätös, sisäisen muutoksen pakottama (esim. henkilövaihdokset), markkinoiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen aiheuttama, toimintaympäristön muutos (globaalisti tai paikallisesti) tai kaikkiin radikaalisti vaikuttava musta joutsen, johon koronapandemian muodossa olemme saaneet tutustua jo pidemmän aikaa, mutta muutos on joka tapauksessa fakta, tänään ja huomenna.

Onnistuneen muutoksen elementit

"On valtava ero sillä, myöntyykö välttämättömään muutokseen vastahakoisesti, vai uskooko sen olevan elintärkeää.""

John C. Maxwell​

Syyskuussa käynnistyi Hyvää Työtä-Akatemian ja Paju Consultingin  yhteistyössä toteuttama Ketterän kehittäjän työkalupakki muutoksen matkalle-yritysvalmennuskokonaisuus. Kokonaisuudessa luomme yhteistä näkemystä muutokseen ja pyrimme ymmärtämään ja määrittämään oman organisaation muutostarvetta. Otamme käyttöön tietoa, taitoa ja konkreettisia työkaluja siihen, miten huolehdimme omasta ja organisaatiomme muutoskyvykkyydestä ja luomme omia toimintamalleja muutosprosessien toteuttamiseen ja läpivientiin.

Tulevissa päivissä luomme ymmärrystä siitä, millainen on muutoksen mahdollistava organisaatio- ja johtamiskulttuuri, miten luottamus, psykologinen turvallisuus ja vuorovaikutus vaikuttavat siihen, millä tavoin muutosprosessit saavat organisaatiossa jalansijaa, miten erilaiset henkilöt saadaan kokemaan itsensä osallisuus ja osallistumaan muutokseen, miten voidaan johtaa luovuutta ja innostusta ja miten sitten asioista kannattaisi viestiä. Erityisesti pääsemme harjoittelemaan fasilitoinnin ja yhteiskehittämisen taitoja taitavien kouluttajavieraiden avulla.

Mikä muuttuu? Jokaiseen suunnitellun, liiketoiminnallisen muutoksen määrittää sen varsinainen sisältö eli se, mikä muuttuu. Muutoksen sisältöä määrittelevät mm. tavoitteet ja tahtotila, strategia, suunnitelmat, visiot. Tässä valmennuksessa kukin organisaatio toteuttaa valmennuksen rinnalla omaa muutos- tai liiketoiminnan kehittämishanketta, joka määrittelee varsinaisesti itse muutoksen sisällön. Tähän hyvää sparraus- ja yhteiskehittämisen apua saadaan paitsi yhteiskehittämisen työpajoista, myös yrityskohtaisista sparrauksista.

Muutoksen konkreettiset työkalut: Muutoksen varsinaisen toteutuksen määrittävät muutoksen prosessit ja työkalut, joiden avulla muutos lopulta konkreettisesti toteutetaan. Näitä ovat erilaiset työkalut, toimintamallit, ohjeet ja menetelmät, eli konkreettiset liiketoiminnan kehittämisen menetelmät. Tässä valmennuksessa tutustutaan erityisesti palvelumuotoilun ja palveluiden tuotteistamisen sekä ketterän kehittämisen menetelmien ja osaamisen kehittämiseen. 

>> Voit seurata työkalupakin edistymistä Paju Consultingin blogista.

Muutoksen mahdollistajat: Hyvästä tahtotilasta, prosesseista ja työkaluista huolimatta muutos ei toteudu ilman siinä vaikuttavia ihmisiä ja vuorovaikutusta, joita kutsumme tässä valmennuksessa muutoksen mahdollistajiksi. Muutoksen mahdollistajat liittyvät sekä työntekijöiden ,että johtamisen kykyihin, tietoihin, osaaminen, osallisuuteen ja osallistumiseen ja hyvinvointiin, mutta yhtä lailla myös organisaatio- ja johtamiskulttuuriin, työyhteisön tapoihin ja vuorovaikutukseen. Jos haluamme vaikuttaa näihin, on tärkeää ymmärtää, miten ihminen toimii yksilönä osana yhteisöä.

Tervetuloa mukaan muutoksen matkalle!

Jo ensimmäisessä päivässä saimme koolle hienon joukon oman alansa asiantuntijoita ja muutoksen soihdunkantajia ja saimme yhdessä luotua hyvän lähtökohdan yhteiselle matkalle ja tunnelmat olivat innostuneet ja odottavat.

Tässä blogisarjassa pääset seuraamaan valmennuksen etenemistä ja saat joitain poimintoja valmennuksesta omaan arkeesi hyödynnettäväksi erityisesti muutoksen mahdollistajiin liittyen. Tervetuloa mukaan muutoksen matkalle!

Innostunein muutosterveisin,

Hanna

PS: Jos alkoi kiinnostamaan, niin valmennukseen on mahdollista ottaa mukaan vielä yksi yritys. Kysy lisää, jos haluaisit mukaan.

Valmennuksen rahoittaa pääasiassa Euroopan Unionin ESR-rahasto sekä Kuopion Kaupunki.

Kommentoi