Hyvää työtä-Akatemia

Hyvä työelämä ja työhyvinvointi tehdään yhdessä, osa 1

Mikä on Hyvää Työtä-Akatemia, miksi se on olemassa ja mihin se uskoo? Tässä blogisarjassa avaan Hyvää Työtä-Akatemian ideologiaa hieman lisää. 

No man is an island entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main.
John Donne

Hyvä työelämä ja työhyvinvointi on asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Emme ole saaria, yksinään pärjääviä ja toimeentulevia, vaan olemme osa yhteisöä, ja yhdessä muodostamme yhteisön: työyhteisön, perheen, ystävä- tai harrastusporukan. Niinpä koko yhteisön hyvinvointi muodostuu jokaisen yksilön ja ihmisen hyvinvoinnista, ja yhteisön hyvinvointi heijastuu myös aina yksilöön. Emme voi vastuuttaa pelkästään työntekijää, mutta emme myöskään vain työnantajaa: talkoot ovat yhteiset! 

Hyvään työelämään liittyy yksilön ohella vahvasti myös itse työ, sekä työyhteisön vuorovaikutus, johtamisosaaminen sekä organisaatiokulttuuri. Siksi työhyvinvointia kuvaavampi termi onkin hyvä työelämä: olemme kokonaisuuksia emmekä voi erottaa henkilökohtaista hyvinvointia työhyvinvoinnista. Juuri siksi Hyvää Työtä-Akatemia puhuu nimenomaan hyvästä työstä, ei ainoastaan työhyvinvoinnista. Tätä ideologiaa alla oleva piirros kuvastaa. 

Miksi Hyvää Työtä-Akatemian logossa on voikukka? 

Hyvää Työtä-Akatemian ajattelutavassa hyvä työelämä rakentuu kolmen peruselementin varaan: Hyvinvoiva yksilö, mielekäs ja motivoiva työ ja hyvinvoiva työyhteisö. Hyvää työelämää voidaan ajatella voikukkana, jossa juuret kuvastavat hyvinvoivaa yksilöä, multa ja kasvuympäristö mielekästä ja motivoivaa työtä ja näistä muodostuva kukinto ja itse kasvi hyvinvoivaa työyhteisöä

Voikukka imee juuristonsa avulla ravinteita ja vettä mullasta ja maaperästä. Hyvinvoivan yksilön kasvualusta on mielekäs ja motivoiva työ. Parhaimillaan työtä on sopiva määrä, se koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja sen voimavara- ja kuormittavuustekijät ovat tasapainossa. 

Varren välityksellä kukka ja lehdet ovat vuorovaikutuksessa juuriston kanssa: samoin työyhteisössä vuorovaikutuksen taito kumpuaa yksilön juuritaidoista, mutta rakentuu yhdessä toisten kanssa. Vuorovaikutuksen ohella oleellisia hyvinvoivan työyhteisön taitoja ovat erilaisuutta arvostava johtaminen ja rakentava organisaatiokulttuuri. 

Siinä, missä voikukan päämäärä on lisääntyminen eli siementen tuottaminen, organisaation päämäärä on kannattava liiketoiminta tai muu sen päätehtävä. Kestävä hyvinvointi ja kannattava liiketoiminta on mahdollista silloin, kun yksilö voi hyvin, työyhteisö voi hyvin ja työ on motivoivaa ja mielekästä. 

Siksi voikukka! 

Keitä olemme?

Uskon avoimeen, toisia kunnioittavaan ja luottamuksen päälle rakentuvaan yhdessä tekemiseen ja uudenlaiseen yhteistyöhön pohjautuvaan yrittäjyyteen; siihen, että yhdessä olemme paljon enemmän, kuin kukaan yksin. Hyvää Työtä-Akatemia onkin monipuolinen ja avoin verkosto työelämän, johtamisen, työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittäjiä, jotka kaikki toimivat myös omissa organisaatioissaan. 

Yhteenlaskettuna  meillä on pitkästi yli sadan vuoden kokemus hyvin monenlaisista tehtävistä, positioista ja organisaatioista: tämä kokemus ja monipuolinen taustaosaaminen ovat tuoneet meille vahvan ymmärryksen ja kokemuksen työelämän, työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisestä ja liiketoiminnan uudistumisen haasteista sekä myös toimivan työkalupakin siihen, miten ne voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi. Tiimiimme voit tutustua täällä.  

Blogisarjan tulevissa osissa tutustumme tarkemmin Hyvän työn elementteihin, eli hyvinvoivan yksilön juuritaitoihin, mielekääseen ja motivoivaan työhön sekä hyvinvoivan työyhteisön taitoihin. 

>> Lue blogisarjan seuraava osa: Yksilön juuritaidot 

Innostunein terveisin,

Hanna

Hyvää Työtä-Akatemian yrittäjä ja työyhteisövalmentaja

Kommentoi