Hyvää työtä-Akatemia

Työhyvinvoinnin ja hyvän työelämän kehittäminen on ajankohtaista, jos huomaat, että:

Tiimisi työhyvinvointi eli hyvän työelämän kokemus  on yhteinen asia, joka muodostuu yksilön, työn, johtamisen, organisaatiokulttuurin ja työyhteisön yhteisvaikutuksena. Olemme kokonaisuuksia emmekä voi erottaa henkilökohtaista hyvinvointia työhyvinvoinnista, itse työstä, työyhteisön vuorovaikutuksesta tai johtamisesta. Siksi työhyvinvointia tulee käsitellä laajasti ja hyvän työn ja työelämän kokonaisuutena.

 

Kehitämme yhdessä työhyvinvointia ja työelämää sekä Sinun organisaatiosi omissa kartoituksissa, konsultaatioissa ja koulutuksissa,  valmennuksissa, että yleisissä laajempia valmennuksia, joissa voit oppia myös toisten organisaatioiden huippuosaajilta.

 

Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä kehittämisprojektien, valmennusten ja koulutusten sisältöjä ja teemoja. Toteutus muokataan teille  soveltuvaksi, valmennusta ja konsultointia yhdisteleväksi kokonaisuudeksi.

"Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille."
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta

Sinun tiimisi kehittämisprojekti:

Oman tiimisi kehittämisprojektit ovat kokonaisuuksia, jotka toteutetaan kohdennetusti juuri sinun organisaatiollesi tai työyhteisöllesi. Tyypilisesti niissä yhdistyy hyvinvoinnin kartoituksia, koulutusta ja hyvinvointivalmennusta. Halutessa kehittämisprojekteihin voi myös myös yhdistää liiketoiminnan konsultointia. Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä valmennusten sisältöjä. 

kaaoksesta hallintaan – stressinhallinnan intensiivivalmennus

Sisältö:

Haluaisitko muuttaa pysyvästi hyvinvoinnin suuntaa ja oppia toimimaan taitavammin kiireen ja vaatimusten keskellä? 

Kaaoksesta hallintaan on yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille suunnattu 10 viikon stressinhallinnan, palautumisen ja resilienssin intensiivivalmennus.

Valmennuksessa osallistujat saavat opetella rauhassa stressinhallinnan, palautumisen, itsesäätelyn, resilienssin vahvistamisen ja itsensä johtamisen taitoja sekä keinoja oman jaksamisen ja hyvinvoinnin hallintaan ja resilienssin vahvistamiseen.   

Kesto: 10 viikkoa

Hinta: Kysy organisaatiokohtaisesta toteutuksesta

stressinhallinta ja palautuminen arjessa ja työssä-työpaja

Sisältö:

Mitä on stressi, miten sitä voi hallita, miten palautua työn kuormituksesta? 

Stressinhallinta arjessa ja työssä-koulutuksessa / työpajassa tutkitaan yksilön ja työn voimavara- ja kuormittavuustekijöitä, stressin syntyä ja sen vaikutuksia sekä opetellaan stressinhallinnan kannalta tärkeitä ydintaitoja.

Työajan ytimessä on jokaisen mahdollisuus tunnistaa omia stressiä ylläpitäviä, laukaisevia ja kuormittavia tekijöitä ja ennen kaikkea kehittää omaa resilienssiään eli kykyä palautua stressaavista tilanteista takaisin sietoikkunaan. Työpajassa rakennamme jokaiselle omaa kehollisen ja psykologisen palautumisen tiekarttaa, joka kantaa työpajan jälkeenkin.

Kesto: Sovitaan erikseen, alkaen 2 h (suositus 4 h)

Hinta: alkaen 750 eur + alv. 

Pysähtymisen ja läsnäolon taito ja tärkeys arjessa ja työssä

Sisältö:

Pysähtyminen ja läsnäolon taito on tämän hetken työelämässä kaikkein tärkein taito – organisaation kaikilla tasoilla. Kaikki henkilökohtainen ja organisaatiotason luovuus, innovatiivisuus, hyvinvointi ja kehittyminen syntyy taidosta olla läsnä ja pysähtyä ja itsen ja toisten ymmärtämiselle ja arvostavalle kohtaamiselle. 

Pysähtymisen ja läsnäolon taito ja tärkeys arjessa ja työssä-työpajoissa perehdymme tietoisen läsnäolon taitojen kehittämiseen ja sen tärkeyden ymmärtämiseen. Keholliset harjoitteet, läsnäoloharjoitteet ja taustatieto muodostavat kokonaisuuden, joka kantaa arkeen.  

Kesto: Sovitaan erikseen, alkaen 2 h

Hinta: Alkaen 750 eur + alv

"Suosittelen lämpimästi Hannaa kouluttajaksi. Hanna ymmärtää paremmin kuin hyvin arjen ja työelämän haasteet, ja puhuttelee aidosti kohderyhmäänsä. Kokonaisuus oli tarkkaan harkittu ja työpajan tunnelma oli vastaanottavainen, rentouttava ja samaan aikaan voimaannuttava. Yhteisestä hetkestä oli helppo jatkaa päivää, koska olimme kaikki osallistujat virittyneet ensin samaan tunnelmaan.”
Jarna Kaplas
Yrittäjä, Konttiravintola Morton

hyvän työelämän peruselementit-johtoryhmävalmennus

Sisältö: 

Hyvää työtä ja työhyvinvointia on valmennus, jossa pureudutaan syvällisesti organisaatiokulttuurin, johtamisen, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin äärelle. 

Valmennuksessa opitaan ymmärtämään hyvinvoivan työyhteisön ja  organisaation kannalta oleellisimmat peruselementit, joihin vaikuttamalla voidaan parantaa työyhteisön ja sen yksilöiden hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Valmennus suunnitellaan aina yhteistyössä organisaation johdon kanssa ja siinä hyödynnetään organisaatiossa aiemmin kerättyä tietoa.  

Kesto ja hinta: Riippuu organisaation koosta ja valmennuksen laajuudesta.  

henkilökohtainen hyvinvointivalmennus

Sisältö:

Työhyvinvointivalmennukset ovat henkilökohtaisia ja  kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia hyvinvoinnin valmennuksia ja sparrauksia.

Hyvinvointivalmennuksen tavoitteena on tutkia johtajan tai työntekijän arjen hyvinvointia, sen kulmakiviä, voimavaroja ja kuormittavuustekijöitä ja luoda arkeen toimintatapoja ja rakenteita, jotka tukevat jaksamista, palautumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittää henkilökohtaisia keinoja oman jaksamisen, palautumisen ja hyvinvoinnin hallintaan.

Kesto: Vähintään viisi kertaa

Hinta: Kysy tarjousta.

vaikuttavan johtajan supertaidot-valmennus

Sisältö:

Vaikuttavan johtajan supertaidot-valmennus on kuusi viikkoa kestävä valmennus, jossa otamme johtajan ja tärkeimmät taidot haltuun.

Valmennuksessa opitaan konkreettisesti ja käytännönläheisesti työelämän supertaidot, jotka omakohtaisen harjoittelun tuloksena siirtyvät elämän, arjen, johtamisen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisen ja itsensä johtamisen työkaluiksi ja supertaidoiksi. 

Kesto: Kuusi viikkoa

Hinta: Alkaen 6000 eur / 5 hlöä (alv 0%)

“”Valmennuksen aikana ymmärsin, mikä merkitys inhimillisyydellä, kuuntelulla ja läsnäololla onkaan tuloksenteon kannalta. Kiinnittyminen ja kohtaaminen on aina yksilöllistä, mutta valmennuksen aikana rakennetulla työkalupakilla uskon saavani tähän täysin uuden ulottuvuuden esimiestyössäni.”
Esimies valmennuksessa

Ajankohtaiset avoimet valmennukset:

Yleiset, eli kaikille avoimet valmennukset ovat kokonaisuuksia, joihin osallistuu henkilöitä useammasta organisaatiosta. Ne voidaan myös toteuttaa organisaatiokohtaisesti tai muutaman yrityksen yhteisvalmennuksena.

kaaoksesta hallintaan – stressinhallinnan intensiivivalmennus

Sisältö:

Haluaisitko muuttaa pysyvästi hyvinvoinnin suuntaa ja oppia toimimaan taitavammin kiireen ja vaatimusten keskellä? 

Kaaoksesta hallintaan on yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille suunnattu 10 viikon stressinhallinnan, palautumisen ja resilienssin intensiivivalmennus.

Valmennuksessa osallistujat saavat opetella rauhassa stressinhallinnan, palautumisen, itsesäätelyn, resilienssin vahvistamisen ja itsensä johtamisen taitoja sekä keinoja oman jaksamisen ja hyvinvoinnin hallintaan ja resilienssin vahvistamiseen.   

Kesto: 10 viikkoa, alkaa 30.8.2022

Hinta: 350 eur/osallistuja. Kysy organisaatiokohtaisesta toteutuksesta

VAlmentavan johtajan ja Työyhteisöcoachin huippuvalmennus 

Sisältö: 

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. 

Kesto: Huhti-syyskuu 2022

Hinta: 2950 eur (alv 0%). Early bird-hinta 2750 eur voimassa 15.3.2022 saakka 

valmentavan johtajan ja Työyhteisöcoachin mastervalmennus 

Sisältö: 

Työyhteisöcoachin mastervalmennus on suunnattu Työyhteisöcoachin huippuvalmennuksen käyneille esimiehille, johtajille, HR-vastuullisille ja yritysten sisäisille valmentajille.

Koulutus syventää osallistujien ymmärrystä kokonaisvaltaisista muutosprosesseista henkilöissä ja työyhteisöissä sekä antaa valmiudet toimia coachina sekä valmentavana johtajana haastavissa vuorovaikutus- ja muutosprosesseissa

Kesto: Helmi-kesäkuu 2022 (täynnä)

Hinta: 2950 eur (alv 0%). Early bird-hinta 2750 eur voimassa 15.12.2021 saakka 

"Osallistuimme työyhteisöcoaching -valmennukseen uuden johtoryhmämme voimin, tavoitteenamme omaksua tekemiseemme valmentavaa otetta ja uusia toimintamalleja. Olen ollut henkilökohtaisesti monenlaisessa mukana itsekin, mutta tästä valmennuksesta kyllä välittyi erityisen vahvasti se tunnepuoli: aitous, läsnäolo ja lämpö. Esimiehet esittivät heti valmennuksen jälkeen toiveen, että pääsisikö tällaiseen valmennukseen laajemminkin mukaan! On ollut hienoa kuulla, että opit ja työkalut ovat menneet käytäntöön. Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu valmennuskokonaisuus."
Henna Järvenpää
HR-johtaja, Järvi-Suomen Osuuspankki