Hyvää työtä-Akatemia

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäminen on ajankohtaista, jos huomaat, että:

Tiimisi työhyvinvointi eli hyvän työelämän kokemus  on yhteinen asia, joka muodostuu yksilön, työn, johtamisen, organisaatiokulttuurin ja työyhteisön yhteisvaikutuksena. Olemme kokonaisuuksia emmekä voi erottaa henkilökohtaista hyvinvointia työhyvinvoinnista, itse työstä, työyhteisön vuorovaikutuksesta tai johtamisesta. Siksi työhyvinvointia tulee käsitellä laajasti ja hyvän työn ja työelämän kokonaisuutena.

 

Kehitämme yhdessä työhyvinvointia ja työelämää sekä Sinun organisaatiosi omissa kartoituksissa, konsultaatioissa ja koulutuksissa,  valmennuksissa, että yleisissä laajempia valmennuksia, joissa voit oppia myös toisten organisaatioiden huippuosaajilta.

 

Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä kehittämisprojektien, valmennusten ja koulutusten sisältöjä ja teemoja. Toteutus muokataan teille  soveltuvaksi, valmennusta ja konsultointia yhdisteleväksi kokonaisuudeksi.

Valmennukset:

Valmennukset ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka voidaan toteuttaa joko avoimina valmennuksina, organisaatiokohtaisesti tai muutaman yrityksen yhteisvalmennuksena.

Valmennuksissa osallistamme organisaation eri tasot yhdessä kehittämään johtamisosaamista, hyvää työelämää ja työyhteisöä/organisaatiota. Syväluotaamme nykytilaa ja voimavaroja ja luomme kehityssuuntia tulevaan. Valmennukset menevät aina pintaa syvemmälle ja tähtäävät pysyvään muutokseen ja kokonaisvaltaisesti hyvään työelämään.

kaaoksesta hallintaan – stressinhallinnan intensiivivalmennus

Sisältö:

Haluaisitko muuttaa pysyvästi hyvinvoinnin suuntaa ja oppia toimimaan taitavammin kiireen ja vaatimusten keskellä? 

Kaaoksesta hallintaan on yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille suunnattu 10 viikon stressinhallinnan, palautumisen ja resilienssin intensiivivalmennus.

Valmennuksessa osallistujat saavat opetella rauhassa stressinhallinnan, palautumisen, itsesäätelyn, resilienssin vahvistamisen ja itsensä johtamisen taitoja sekä keinoja oman jaksamisen ja hyvinvoinnin hallintaan ja resilienssin vahvistamiseen.   

Kesto: 10 viikkoa, alkaa 22.3.2023

Hinta: 350 eur/osallistuja. Kysy organisaatiokohtaisesta toteutuksesta

voimaa työhön-työhyvinvointi-valmennus

Sisältö:

Voimaa työstä ja työhön-hyvinvointi-valmennus kehittää yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin, stressinhallinnan ja palautumisen taitoja. Sen tavoitteena on tunnistaa ja kehittää omia ja työyhteisön voimavaroja, tunnistaa kuormitustekijöitä sekä varmistaa palautuminen sekä työn aikana, että sen ulkopuolella.

Valmennuksen teemoja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti niin fyysisen, psyykkisen, tunnetason kuin työn ja työyhteisöön liittyvän hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Valmennus koostuu lähiryhmävalmennuksista, henkilökohtaisesta hyvinvointikartoituksesta, sen henkilökohtaista purkutilaisuudesta sekä välitehtävistä. 

Kesto: 10 viikkoa (suositus)

VAlmentavan johtajan ja Työyhteisöcoachin huippuvalmennus 

Sisältö: 

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. 

Kesto: Elo-joulukuu 2023

Hinta: 2950 eur (alv 0%). Early bird-hinta 2750 eur voimassa 15.6.2023 saakka

"Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille."
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta

Koulutukset, konsultointi ja työpajat

Oman tiimisi kehittämisprojektit ovat kokonaisuuksia, jotka toteutetaan kohdennetusti juuri sinun organisaatiollesi tai työyhteisöllesi. Tyypilisesti niissä yhdistyy kehittämistä, koulutusta, konsultointia tai erilaisten työpajojen fasilitointia. Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä valmennusten sisältöjä. 

kaaoksesta hallintaan – stressinhallinnan intensiivivalmennus

Sisältö:

Haluaisitko muuttaa pysyvästi hyvinvoinnin suuntaa ja oppia toimimaan taitavammin kiireen ja vaatimusten keskellä? 

Kaaoksesta hallintaan on yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille suunnattu 10 viikon stressinhallinnan, palautumisen ja resilienssin intensiivivalmennus.

Valmennuksessa osallistujat saavat opetella rauhassa stressinhallinnan, palautumisen, itsesäätelyn, resilienssin vahvistamisen ja itsensä johtamisen taitoja sekä keinoja oman jaksamisen ja hyvinvoinnin hallintaan ja resilienssin vahvistamiseen.   

Kesto: 10 viikkoa

Hinta: Kysy tarjous organisaatiokohtaiselle toteutukselle

työilmapiirin  ja tunneilmaston kehittäminen

Sisältö:

Erimielisyydet ja kahnaukset ovat luonnollisia törmäyksiä ihmisten välisessä kanssakäymisessä eikä niitä aina voi täysin välttää.  

Joskus kuitenkin työilmapiiri ajautuu negatiiviselle kehälle ja vaikuttaa yleiseen työssä viihtymiseen, hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Silloin on tarpeen pysähtyä vuorovaikutuksen äärelle ja lähteä rakentamaan tunneilmastoa ja työilmapiiriä rakentavampaan suuntaan.
 
Työilmapiirin ja tunneilmaston kehittämisprojektit ovat usean kuukauden mittaisia projekteja, jonka tärkeä elementti on vuorovaikutuksen ja keskustelukulttuurin rakentaminen niin, että vaikeitakaan aiheita ei väistetä.

Työilmapiirin kehittäminen pohjaa ratkaisukeskeisiin menetelmiin ja sen suuntana on aina tulevaisuuden rakentaminen.    

 

Kestoja kesto:  Kysy tarjousta.

työhyvinvoinnin kehittäminen 

Sisältö:

Voimaa työstä ja työhön-hyvinvointi-valmennus kehittää yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin, stressinhallinnan ja palautumisen taitoja. Sen tavoitteena on tunnistaa ja kehittää omia ja työyhteisön voimavaroja, tunnistaa kuormitustekijöitä sekä varmistaa palautuminen sekä työn aikana, että sen ulkopuolella.

Valmennuksen teemoja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti niin fyysisen, psyykkisen, tunnetason kuin työn ja työyhteisöön liittyvän hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Valmennus koostuu lähiryhmävalmennuksista, henkilökohtaisesta hyvinvointikartoituksesta, sen henkilökohtaista purkutilaisuudesta sekä välitehtävistä. 

Kesto: 10 viikkoa (suositus)

"Suosittelen lämpimästi Hannaa kouluttajaksi. Hanna ymmärtää paremmin kuin hyvin arjen ja työelämän haasteet, ja puhuttelee aidosti kohderyhmäänsä. Kokonaisuus oli tarkkaan harkittu ja työpajan tunnelma oli vastaanottavainen, rentouttava ja samaan aikaan voimaannuttava. Yhteisestä hetkestä oli helppo jatkaa päivää, koska olimme kaikki osallistujat virittyneet ensin samaan tunnelmaan.”
Jarna Kaplas
Yrittäjä, Konttiravintola Morton

Pysähtymisen ja läsnäolon taito-koulutus

Sisältö:

Pysähtyminen ja läsnäolon taito on tämän hetken työelämässä kaikkein tärkein taito – organisaation kaikilla tasoilla. Kaikki henkilökohtainen ja organisaatiotason luovuus, innovatiivisuus, hyvinvointi ja kehittyminen syntyy taidosta olla läsnä ja pysähtyä ja itsen ja toisten ymmärtämiselle ja arvostavalle kohtaamiselle. 

Pysähtymisen ja läsnäolon taito ja tärkeys arjessa ja työssä-työpajoissa perehdymme tietoisen läsnäolon taitojen kehittämiseen ja sen tärkeyden ymmärtämiseen. Keholliset harjoitteet, läsnäoloharjoitteet ja taustatieto muodostavat kokonaisuuden, joka kantaa arkeen.  

Kesto: Alkaen 2,5 h

Hinta: Kysy tarjous

stressinhallinta,  palautuminen ja resilienssi-koulutus

Sisältö:

Mitä on stressi, miten sitä voi hallita, miten palautua työn kuormituksesta? 

Stressinhallinta arjessa ja työssä-koulutuksessa / työpajassa tutkitaan yksilön ja työn voimavara- ja kuormittavuustekijöitä, stressin syntyä ja sen vaikutuksia sekä opetellaan stressinhallinnan kannalta tärkeitä ydintaitoja.

Työpajan ytimessä on jokaisen mahdollisuus tunnistaa omia stressiä ylläpitäviä, laukaisevia ja kuormittavia tekijöitä ja ennen kaikkea kehittää omaa resilienssiään eli kykyä palautua stressaavista tilanteista takaisin sietoikkunaan. Työpajassa rakennamme jokaiselle omaa kehollisen ja psykologisen palautumisen tiekarttaa, joka kantaa työpajan jälkeenkin.

Kesto: Sovitaan erikseen, alkaen 2 h (suositus 4 h)

Hinta: Kysy tarjous. 

“”Valmennuksen aikana ymmärsin, mikä merkitys inhimillisyydellä, kuuntelulla ja läsnäololla onkaan tuloksenteon kannalta. Kiinnittyminen ja kohtaaminen on aina yksilöllistä, mutta valmennuksen aikana rakennetulla työkalupakilla uskon saavani tähän täysin uuden ulottuvuuden esimiestyössäni.”
Esimies valmennuksessa

Valmennukset:

"Osallistuimme työyhteisöcoaching -valmennukseen uuden johtoryhmämme voimin, tavoitteenamme omaksua tekemiseemme valmentavaa otetta ja uusia toimintamalleja. Olen ollut henkilökohtaisesti monenlaisessa mukana itsekin, mutta tästä valmennuksesta kyllä välittyi erityisen vahvasti se tunnepuoli: aitous, läsnäolo ja lämpö. Esimiehet esittivät heti valmennuksen jälkeen toiveen, että pääsisikö tällaiseen valmennukseen laajemminkin mukaan! On ollut hienoa kuulla, että opit ja työkalut ovat menneet käytäntöön. Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu valmennuskokonaisuus."
Henna Järvenpää
HR-johtaja, Järvi-Suomen Osuuspankki