Hyvää työtä-Akatemia

Työelämän tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on ajankohtaista, jos mietit:

Työyhteisön tunneilmasto ja organisaatiokulttuuri muodostuu muodostuu ensin jokaisen yksilön välille ja laajenee sitten koko yhteisöä koskevaksi tekemisen ja olemisen tavaksi. Parhaimpien asiantuntijoiden taidoista jopa 70 % on tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja niillä on valtava vaikutus tuloksentekokykyyn ja työssä viihtymiseen.   

 

Kehitämme yhdessä työyhteisösi tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä Sinun organisaatiosi omissa työpajoissa, koulutuksissa ja valmennuksissa, että yleisissä laajempia valmennuksia, joissa voit oppia myös toisten organisaatioiden huippuosaajilta.

 

Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä kehittämisprojektien, valmennusten ja koulutusten sisältöjä ja teemoja. Toteutus muokataan teille  soveltuvaksi, valmennusta ja konsultointia yhdisteleväksi kokonaisuudeksi.

"Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille."
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta

Koulutukset, konsultointi, työpajat

Oman tiimisi kehittämisprojektit ovat kokonaisuuksia, jotka toteutetaan kohdennetusti juuri sinun organisaatiollesi tai työyhteisöllesi. Tyypilisesti niissä yhdistyy kehittämistä, koulutusta, konsultointia tai erilaisten työpajojen fasilitointia. Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä kehittämisprojektien sisältöjä – nämä kuitenkin aina räätälöidään Sinun yrityksellesi sopivaksi. 

TYÖELÄMÄN TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

Työelämän tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutuksessa pysähdymme tunteiden johtamisen, itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen herkän ja monisyisen maailman äärelle. 

Tutustumme tunteisiin, tunneilmastoon ja sen muodostumiseen, vuorovaikutuksen tapoihimme, tapaamme tulkita itseämme, toisiamme ja vuorovaikutustilanteita sekä opettelemme luomaan turvallisen ja arvostavan tavan olla yhteydessä toisiimme. 

Koulutuksen sisältö voidaan kohdentaa joko johtajille/esihenkilöille tai työyhteisölle. Sen tarkempi sisältö riippuu valitusta näkökulmasta ja kestosta.

Kesto: Sovitaan erikseen, alkaen 4 h

TYÖYHTEISÖN

luottamus ja psykologinen turvallisuus

Luottamus ja psykologinen turvallisuus luovat pohjan kaikelle inhimilliselle yhteistoiminnalle ja vuorovaikutukselle sekä työyhteisöissä, että kaikessa muussakin tekemisessä. Toisaalta luottamus myös rakentuu nimenomaan vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksen ympärille.

Koulutuksessa tutkimme luottamusta, psykologista turvallisuutta ja arvostusta eri näkökulmista (johtamisen, työyhteisön, työntekijän ja organisaatiokulttuurin näkökulmat). Tutkimme myös näitä teemoja vuorovaikutuksen ja yhteistyön perusedellytyksenä. 

Koulutuksen sisältö on erityisesti suunniteltu johtajille/esihenkilöille tai muuten haastavia vuorovaikutustilanteita työssään kohtaaville. Sen tarkempi sisältö riippuu valitusta näkökulmasta ja kestosta.

Kesto: Sovitaan erikseen, alkaen 4 h

itsetuntemus ja itsensä johtaminen 

Itsetuntemus ja itsensä johtamisen taito on aitoa halua tutustua itseen ja ymmärtää itseään, omia luonteenpiirteitään, reaktioitaan, tunteitaan, motivaatiotaan sekä toimintaansa osana ryhmää ja työyhteisöä. 

Itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen koulutuksessa / työpajassa pysähdymme itsetuntemuksen äärelle ja pohdimme tunteiden johtamisen, itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen herkkää ja monisyistä maailmaa. 

Tutkimme omia vuorovaikutuksen tapojamme, tapaamme tulkita toisiamme ja vuorovaikutustilanteita sekä opettelemme luomaan turvallisen ja arvostavan tavan olla yhteydessä toisiimme. 

Kesto: Sovitaan erikseen, alkaen 4 h

"Kiitos mahtavan hyvästä koulutuksesta! Sain paljon ajattelemisen aihetta. Koulutus antoi meille paljon eväitä vuorovaikutukseen, itsetuntemukseen ja työelämätaitoihin. Olit myös aidosti läsnä!”
Sirpa Ruuskanen
Palvelupäällikkö
PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala
“Monipuolinen kokonaisuus. Hyvät esimerkit oikeasta elämästä. Kehon ja mielen yhteyden esiin tuominen oli tärkeää. Tämä pitäisi olla pakollinen kaikille esihenkilöille ja johtajille.”
Esimies valmennuksessa
"Osallistuimme työyhteisöcoaching -valmennukseen uuden johtoryhmämme voimin, tavoitteenamme omaksua tekemiseemme valmentavaa otetta ja uusia toimintamalleja. Olen ollut henkilökohtaisesti monenlaisessa mukana itsekin, mutta tästä valmennuksesta kyllä välittyi erityisen vahvasti se tunnepuoli: aitous, läsnäolo ja lämpö. Esimiehet esittivät heti valmennuksen jälkeen toiveen, että pääsisikö tällaiseen valmennukseen laajemminkin mukaan! On ollut hienoa kuulla, että opit ja työkalut ovat menneet käytäntöön. Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu valmennuskokonaisuus."
Henna Järvenpää
HR-johtaja, Järvi-Suomen Osuuspankki