Hyvää työtä-Akatemia

Työelämän tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on ajankohtaista, jos mietit:

Työyhteisön tunneilmasto ja organisaatiokulttuuri muodostuu muodostuu ensin jokaisen yksilön välille ja laajenee sitten koko yhteisöä koskevaksi tekemisen ja olemisen tavaksi. Parhaimpien asiantuntijoiden taidoista jopa 70 % on tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja niillä on valtava vaikutus tuloksentekokykyyn ja työssä viihtymiseen.   

 

Kehitämme yhdessä työyhteisösi tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä Sinun organisaatiosi omissa työpajoissa, koulutuksissa ja valmennuksissa, että yleisissä laajempia valmennuksia, joissa voit oppia myös toisten organisaatioiden huippuosaajilta.

 

Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä kehittämisprojektien, valmennusten ja koulutusten sisältöjä ja teemoja. Toteutus muokataan teille  soveltuvaksi, valmennusta ja konsultointia yhdisteleväksi kokonaisuudeksi.

"Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille."
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta

Sinun tiimisi kehittäminen:

Oman tiimisi kehittämisprojektit ovat kokonaisuuksia, jotka toteutetaan kohdennetusti juuri sinun organisaatiollesi tai työyhteisöllesi. Tyypilisesti niissä yhdistyy hyvinvoinnin kartoituksia, koulutusta ja hyvinvointivalmennusta. Halutessa kehittämisprojekteihin voi myös myös yhdistää liiketoiminnan konsultointia. Alla on esimerkinomaisesti tyypillisiä valmennusten sisältöjä. 

TYÖELÄMÄN TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ja psykologinen turvallisuus

Luottamus ja psykologinen turvallisuus luovat pohjan kaikelle inhimilliselle yhteistoiminnalle ja vuorovaikutukselle sekä työyhteisöissä, että kaikessa muussakin tekemisessä. Toisaalta luottamus myös rakentuu nimenomaan vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksen ympärille.

Työelämän tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutuksessa pysähdymme tunteiden johtamisen, itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen herkän ja monisyisen maailman äärelle. Tutkimme luottamusta, psykologista turvallisuutta ja arvostusta eri näkökulmista (johtamisen, työyhteisön, työntekijän ja organisaatiokulttuurin näkökulmat). Tutkimme myös näitä teemoja vuorovaikutuksen ja yhteistyön perusedellytyksenä.

Tutustumme tunteisiin, vuorovaikutuksen tapoihimme, tapaamme tulkita toisiamme ja vuorovaikutustilanteita sekä opettelemme luomaan turvallisen ja arvostavan tavan olla yhteydessä toisiimme. 

Koulutuksen sisältö voidaan kohdentaa joko johtajille/esihenkilöille tai työyhteisölle. Sen tarkempi sisältö riippuu valitusta näkökulmasta ja kestosta.

Kesto: Koulutuksen minimikesto on 2 h, suositus on 1/2 – 1 päivää.

Hinta: alkaen 750 eur + alv.

johtajan ja esihenkilön haastavat  vuorovaikutus-tilanteet 

Johtajan työssä erilaiset haastavat vuorovaikutustilanteet ovat arkipäivää. Palautteen antaminen, puheeksiottaminen, haasteiden ja konfliktien ratkaisu vaativat johtajalta tai esihenkilöltä samaan aikaan sekä myötätuntoa, että jämäkkyyttä. 

Haastavien vuorovaikutustilanteiden koulutuksessa tutustumme siihen, mitä mistä erilaiset painetilanteet eli haastavat vuorovaikutustilanteet syntyvät. Miten toimimme, kun paine kasvaa? Mikä estää toimimasta viisaasti haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Miten kehittää omaa keskusteluälykkyyttään ja neuvottelutaitoa vaikeissa vuorovaikutustilanteissa?

Koulutuksen sisältö on erityisesti suunniteltu johtajille/esihenkilöille tai muuten haastavia vuorovaikutustilanteita työsään kohtaaville. Sen tarkempi sisältö riippuu valitusta näkökulmasta ja kestosta.

Kesto: Koulutuksen minimikesto on 2 h, suositus on 1/2 – 1 päivää. 

Hinta: alkaen 750 eur + alv. 

itsetuntemus ja itsensä johtaminen 

Itsetuntemus ja itsensä johtamisen taito on aitoa halua tutustua itseen ja ymmärtää itseään, omia luonteenpiirteitään, reaktioitaan, tunteitaan, motivaatiotaan sekä toimintaansa osana ryhmää ja työyhteisöä. 

Itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen koulutuksessa / työpajassa pysähdymme itsetuntemuksen äärelle ja pohdimme tunteiden johtamisen, itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen herkkää ja monisyistä maailmaa. 

Tutkimme omia vuorovaikutuksen tapojamme, tapaamme tulkita toisiamme ja vuorovaikutustilanteita sekä opettelemme luomaan turvallisen ja arvostavan tavan olla yhteydessä toisiimme. 

Kesto: Sovitaan erikseen, alkaen 2 h

Hinta: alkaen 750 eur + alv. 

"Kiitos mahtavan hyvästä koulutuksesta! Sain paljon ajattelemisen aihetta.

Koulutus antoi meille paljon eväitä vuorovaikutukseen, itsetuntemukseen ja työelämätaitoihin. Olit myös aidosti läsnä!”
Sirpa Ruuskanen
Palvelupäällikkö
PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala
“Valmennuksen aikana ymmärsin, mikä merkitys inhimillisyydellä, kuuntelulla ja läsnäololla onkaan tuloksenteon kannalta. Kiinnittyminen ja kohtaaminen on aina yksilöllistä, mutta valmennuksen aikana rakennetulla työkalupakilla uskon saavani tähän täysin uuden ulottuvuuden esimiestyössäni.”
Esimies valmennuksessa

Ajankohtaiset avoimet valmennukset:

Yleiset, eli kaikille avoimet valmennukset ovat kokonaisuuksia, joihin osallistuu henkilöitä useammasta organisaatiosta. Ne voidaan myös toteuttaa organisaatiokohtaisesti tai muutaman yrityksen yhteisvalmennuksena.

VAlmentavan johtajan ja Työyhteisöcoachin huippuvalmennus 

Sisältö: 

Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. 

Kesto: Huhti-syyskuu 2022

Hinta: 2950 eur (alv 0%). Early bird-hinta 2750 eur voimassa 15.3.2022 saakka 

valmentavan johtajan ja Työyhteisöcoachin mastervalmennus 

Sisältö: 

Työyhteisöcoachin mastervalmennus on suunnattu Työyhteisöcoachin huippuvalmennuksen käyneille esimiehille, johtajille, HR-vastuullisille ja yritysten sisäisille valmentajille.

Koulutus syventää osallistujien ymmärrystä kokonaisvaltaisista muutosprosesseista henkilöissä ja työyhteisöissä sekä antaa valmiudet toimia coachina sekä valmentavana johtajana haastavissa vuorovaikutus- ja muutosprosesseissa

Kesto: Helmi-kesäkuu 2022

Hinta: 2950 eur (alv 0%). Early bird-hinta 2750 eur voimassa 15.12.2021 saakka (täynnä)

"Osallistuimme työyhteisöcoaching -valmennukseen uuden johtoryhmämme voimin, tavoitteenamme omaksua tekemiseemme valmentavaa otetta ja uusia toimintamalleja. Olen ollut henkilökohtaisesti monenlaisessa mukana itsekin, mutta tästä valmennuksesta kyllä välittyi erityisen vahvasti se tunnepuoli: aitous, läsnäolo ja lämpö. Esimiehet esittivät heti valmennuksen jälkeen toiveen, että pääsisikö tällaiseen valmennukseen laajemminkin mukaan! On ollut hienoa kuulla, että opit ja työkalut ovat menneet käytäntöön. Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu valmennuskokonaisuus."
Henna Järvenpää
HR-johtaja, Järvi-Suomen Osuuspankki