Hyvää työtä-Akatemia

Vaikuttavan johtajan ulottuvuudet-koulutus

Vaikuttavan johtajan ulottuvuudet-koulutus

Johtajuus eri ulottuvuuksissa on yhtä vahvaa ja eheää, kuin johtaja itse. Kehittyäkseen ja kasvaakseen johtajan on suostuttava myös henkilökohtaiseen kasvuun, kehittymiseen ihmisenä.

Vaikuttavan johtajan ulottuvuudet-koulutuksessa tutkitaan ja havainnoidaan oman johtajuuden kehittymistä sekä itsessämme, että työyhteisössä, ja haastetaan ehkä perinteistäkin käsitystä johtajuudesta.

Koulutus on jokaisen johtavassa asemassa olevan kokemuksellinen sukellus omaan itseen ja johtajana kehittymiseen kaikissa ulottuvuuksissa. Tutkimme itseämme ja omaa historiaamme sekä ihmisenä, että johtajana ja lähestymme samalla omaa johtajuuttamme työyhteisössä itsestämme ja vuorovaikutuksesta käsin. 

Palvelu pähkinänkuoressa

Tavoite:
Haastaa jokaista johtajaa, esimiesasemassa olevaa ja yrittäjää pohtimaan ja kehittämään omaa itsetuntemus- ja johtamisosaamistaan kaikissa ulottuvuuksissa ja hyppäämään johtajuudessaan uudelle tasolle. 

Kesto:
Perjantaina 12.11.2021 klo 9:00-16:00

Sisältö ja toteutus:
Inspiroivia luentoja, harjoituksia ja omaa sisäistä työskentelyä.  

Valmentaja:
Työyhteisövalmentaja, FT Hanna Kumpulainen sekä life ja business coach, DI Suvi Kohisevankoski.

Hinta:
290 eur/hlö (+ alv 24%). Early bird 10.10.2021 saakka tai mikäli samasta organisaatiosta osallistuu yli 3 hlöä 250 eur (+ alv 24 %)

"Suosittelen lämpimästi Hannan ja Suvin johtajuuskoulutuksia kaikille. Tämä on ollut sellainen katsaus itseeni, niin ihmisenä kuin johtajana, että kaiken kaikkiaan ollut todella hyödyllinen ja silmiä avaava koulutus. Henkisen kasvun alku itselle."
Osallistuja
Johtajuuskoulutus

Työpajan teemat

Omat uskomukset, historia ja polku sekä niiden vaikutus siihen, miten johdamme itseämme ja muita nykypäivässä. 

Kasvun ja kehittymisen mentaliteetti, läsnäolon ja pysähtymisen tärkeys, ajattelun taito ja keho-mieliyhteys. 

Ajatukset ja tapa ajatella, tunteet ja tunnereaktiot, vakiintuneet  toimintatavat, käsitykset ja mielipiteet.

Luopuminen, rajaaminen, muuttuminen ja uuden luominen. Oma johtajana kehittymisen polku. Luovuuden ruokkiminen itsessä ja muissa. 

Pysahdy-tyopajat Tyohyvinvointi
“Hannassa ja Suvissa tieto ja tunne yhdistetyy kokemukseen ja uteliaisuuteen. Koulutus avasi jälleen uusia näkemyksiä ja ymmärryksen siitä, että johtajana kehittyminen vaatii ensin laskeutumista ja tutustumista itseen.”
Osallistuja
Hannan ja Suvin johtajuuskoulutus
Pysähdy-työpajat rentoutuminen Työhyvinvointi

Kenelle koulutus sopii?

  • Yrittäjille, johtajille ja esimiehille, joilla on halua kehittyä johtajana.
  • Hallituksille tai johtoryhmille.
  • Kenelle tahansa, jolla on halu toimia esimiesasemassa tai kehittyä siinä. 

Mikä muuttuu koulutuksen seurauksena?

  • Kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää itseäsi ja omaa johtamisosaamistasi.
  • Saat konkreettista, sekä itseäsi johtajana, että työyhteisöä hyödyttävää ymmärrystä sinusta johtajana. 
  • Luot itsellesi kehityspolkua johtajana tästä hetkestä tulevaan.

Varoituksen sana: koulutuspäivän sivuvaikutuksena saattaa käynnistyä todellinen muutosmatka ihmisenä ja johtajana!  

"Osallistuimme valmennukseen uuden johtoryhmämme voimin, tavoitteenamme omaksua tekemiseemme valmentavaa otetta ja uusia toimintamalleja. Olen ollut henkilökohtaisesti monenlaisessa mukana itsekin, mutta tästä valmennuksesta kyllä välittyi erityisen vahvasti se tunnepuoli: aitous, läsnäolo ja lämpö. Hannan ja Suvin välinen yhteistyö on aivan mahtavaa. Tekeminen on loistavasti tasapainossa: he lähestyvät samaa aihetta molemmat omista näkökulmistaan."
Henna Järvenpää
Järvi-Suomen Osuuspankki

Valmentajat:

Hanna Kumpulainen

Hanna Kumpulainen on erittäin pidetty, innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, kokemuksellista johtamisosaamista ja kehomieliyhteyttä yhdistelevä työyhteisövalmentaja, jolla on monipuolinen työura paitsi yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, myös joogaopettajana ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja. Hannan osaamisessa ja ajattelutavassa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla kehon ja mielen yhteys- sekä yksilössä että organisaatiossa.

“Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti. Hanna on vuorovaikutteinen, analyyttinen ja dialoginen kouluttaja, jossa yhdistyy rauhallisuus ja innostavuus. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille.“
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta
Suvi Kohisevankoski Hyvää työtä

Suvi Kohisevankoski on kokenut johtamisen valmentaja, yrittäjä ja valmentautunut master-ja bisnescoach. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tehnyt tutkimusta osallistavasta yhteiskehittämisestä yrityksissä. Suvi on erityisen kiinnostunut kokonaisvaltaisesta käyttäytymisen muodostumisesta mielen ja kehon yhteistyönä sekä organisaatiossa sen vaikutuksesta johtamiskulttuurin ja siihen, miten yhteispeli lopulta virtaa.

"Suvin ryhmävalmennukset olivat aina suuresti odotettuja ja päivät olivatkin täynnä innostuneisuutta, motivointia ja uusia oivalluksia, työskentely oli selkeää ja tavoitehakuista. Suvi sai omalla persoonallaan ryhmän toimimaan. Yksilöcoachingissa Suvin ehdoton vahvuus oli yksilön kohtaaminen. Hän loi turvallisen ympäristön asioiden ja toimintatapojen haastamiseen. Yhteiset tapaamiset johtivat uusiin ajatuksiin samalla voimistaen näkemyksiä omista vahvuuksistani.”
Sanna Kekäläinen
Vetrea Terveys
"Sain valmennuksesta tukea omaan ajatteluun, tekniikoita tukea sekä omaa työyhteisöä, että myös muita ja tietoa, rohkeutta, luottamusta omaan osaamiseen, näkemyksiä, valtavasti energiaa."
Osallistuja
Hannan ja Suvin valmennus