Hyvää työtä-Akatemia

Vaikuttavan johtajan supertaidot-valmennus

Vaikuttavan johtajan supertaidot

70 % taidoista, joita huipputason johtajilta, asiantuntijoilta ja ammattilaisilta vaaditaan ovat tunnetaitoja: Kykyä olla läsnä, kykyä ymmärtää itseä ja omia tunteita, kykyä ymmärtää toisen tunteita ja näkökulmaa. Kykyä kiinnittyä ja luoda yhteys toiseen ihmiseen ja aktiivisesti ja intuitiivisesti kuunnella toista.

Vaikuttava johtaminen syntyy läsnäolevasta kohtaamisesta, itsensä tuntemisesta ja kyvystä luoda aito ja arvostava yhteys toiseen ihmiseen – eikä kyseessä ole syntymässä annettu ominaisuus, vaan taito, jota voi oppia!

Kuulostavatko nämä tutuilta:

Palvelu pähkinänkuoressa

Tavoite:
Valmennuksessa opitaan työelämän supertaidot, jotka omakohtaisen harjoittelun tuloksena siirtyvät elämän, arjen, johtamisen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisen ja itsensä johtamisen työkaluiksi ja supertaidoiksi.

Kesto:
6 viikkoa

Sisältö:
Neljä työpajaa. 4 h/työpaja, lähi- tai etätoteutus. Työpajat viikkojen 1, 3, 5 ja 7 alussa. Kolme harjoittelujaksoa, joiden aikana supertaitojen henkilökohtainen harjoittelua verkko-oppimisen avulla.

Valmentaja:
Työyhteisövalmentaja, FT Hanna Kumpulainen.

Hinta:
Alkaen 6000 eur / viisi osallistujaa (alv 0%). Lopullinen hinta riippuu toteutuksesta ja osallistujien määrästä.

"Koulutus oli todella mielenkiintoinen, ja rakenne hyvä. Tämä on ollut sellainen katsaus itseeni, niin ihmisenä kuin johtajana, että kaiken kaikkiaan ollut todella hyödyllinen ja silmiä avaava koulutus. Suosittelen lämpimästi. Henkisen kasvun alku.​"
Osallistuja johtoryhmävalmennuksessa

Valmennuksen teemat

Läsnäolon taito eli kyky olla läsnä hetkessä, kyky suunnata huomio ja tarkkaavaisuus, kyky hallita omaa mieltä ja ajatuksia, taito kyky aistia kehon ja mielen tila ja niiden välinen yhteys muodostaa pohjan kaikelle henkilökohtaiselle hyvinvoinnille, itsen ja toisten ymmärtämiselle ja arvostavalle kohtaamiselle. Kaikki henkilökohtainen ja organisaatiotason luovuus, innovatiivisuus ja kehittyminen syntyy taidosta olla läsnä ja pysähtyä. 

Itsetuntemus ja itsereflektion taito eli taito tutkia ja tutustua itseen, kyky ymmärtää itseä, omia luonteenpiirteitä, reaktioita, tunteita, motivatiota, historiaa, toimintaa osana ryhmää ja työyhteisöä, kyky reflektoida omia muodostaa pohjan itsesäätelylle, sekä kaikelle itsensä, että muiden johtamiselle ja toisiin ihmisiin vaikuttamiselle.

Kyky luoda aito ja rehellinen yhteys toiseen ihmiseen, kyky kiinnittyä toiseen ja taito aktiivisesti, rehellisesti ja läsnäolevasti kuunnella toista. Yhteyden luomisen ja kuuntelun taito muodostaa pohjan kaikelle ihmisten väliselle kanssakäymiselle, vuorovaikutukselle, luottamuksen ja turvallisuuden tunteen luomiselle ja aidolle, rohkealle johtajuudelle.

Supertaitojen käyttöönotto ja integrointi kaikken elämän, arjen, johtamisen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisen ja itsensä johtamisen työkaluiksi ja supertaidoiksi.

Suvi Kohisevankoski metsässä
"Ymmärrän paremmin omaa ja toisen käyttäytymistä ja suhtautumista asioihin. Pitkästä aikaa koulutus jota voi suositella kaikille."
Osallistuja työyhteisökoulutuksessa
Johtamisosaaminen

Kenelle valmennus sopii?

Johtajille, esimiehille, johtoryhmille, projektipäälliköille ja asiantuntijoille, jotka

  • työssään johtavat ihmisiä ja ennen kaikkea itseään
  • haluavat oppia tärkeimmät taidot, joilla tulevaisuuden menestyneitä organisaatioita ja tiimejä johdetaan
  • haluavat oppia motivoimaan ja sitouttamaan itseään ja tiimiään

Kenelle valmennus ei sovi:

Johtajille, jotka eivät halua oppia kohtaamaan tai tuntemaan itseään tai toisiaan tai jotka eivät halua panostaa johtamisosaamisensa kehittymiseen. 

"Hanna on vuorovaikutteinen , analyyttinen ja dialoginen kouluttaja, jossa yhdistyy rauhallisuus ja innostavuus. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille.“​
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta

Mikä muuttuu valmennuksen seurauksena?

  • Kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää itseäsi, muita ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita.
  • Saat konkreettista, itseä ja suoraan paitsi työyhteisöä, mutta myös omaa hyvinvointia ja lähipiiriä palvelevaa johtajan supertaitojen harjoittelua.
  • Käytännöllisiä työkaluja ja niiden testausta arjessa läpi valmennuksen.
  • Varmuutta kohdata ja selvittää työelämän erilaisia haasteita.
Vaikuttavan johtajan supertaidot
"Hannasta huokuu lempeyttä, viisautta, rauhallisuutta ja hyväksyntää. Hanna saa jollain tavalla upotettua oman mielen syvyyksiin ja saa ajattelemaan."
Osallistuja työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa

Valmentajat:

Hanna Kumpulainen

Hanna Kumpulainen on erittäin pidetty, innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, kokemuksellista johtamisosaamista ja kehomieliyhteyttä yhdistelevä työyhteisövalmentaja, jolla on monipuolinen työura paitsi erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, myös joogaopettajana ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja. Hannan osaamisessa ja ajattelutavassa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla kehon ja mielen yhteys- sekä yksilössä että organisaatiossa.

“Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti."
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja, Pielaveden kunta