Hyvää työtä-Akatemia

Johanna

Johanna (proviisori, FaT) on kokonaisvaltaisen hyvinvointiajattelun kehittäjä, uudistaja ja yrittäjä. Johanna kohtaa aina ihmisen ihmisenä ilolla, läsnäololla ja vahvalla vuorovaikutuksella. Valmennukset ja ohjaukset ovat aina voimaannuttavia hetkiä pysähtyä oman hyvinvoinnin äärelle.

 

Johannalla on pitkä ja laaja kokemus kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin valmentajana sekä vuosien kouluttajakokemus terveydenhuollon ammattilaisten työelämälähtöisestä erikoistumiskoulutuksesta sekä ammattilaisille suunnatuista täydennyskoulutuksista ja -valmennuksista. Monipuolinen työura, tietotaito, utelias tutkijamieli sekä valmennuskokemukset ovat kehittäneet erinomaisen kyvyn ymmärtää syy-seuraussuhteita kuormitukseen ja palautumistekijöihin sekä löytää uusia, oivaltavia ja kehotietoisia työkaluja hyvinvoinnin kehittämiseen niin yksilötasolla kuin työympäristössä. 

Johannan missio on asiantuntijuudellaan auttaa yksilöitä ja työtiimejä kehittämään työympäristöstä riippumatonta työntekemisen mallia, joka rakennetaan hyvinvointi edellä. Kehotietoisuus on tässä merkittävässä roolissa.

Johanna hyödyntää valmennuksissaan hyvinvointiasiantuntijuuden lisäksi laajaa kokemustaan ja oppejaan jooga-, luonto- ja kehotietoisuusohjausten parissa. Johannan ohjaa käytännön keinoin vahvistamaan kehotietoisuutta, joka on vaikuttava väylä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Luonto on myös mitä mahtavin luovuuden ja mielikuvituksen synnytysalusta, sillä parhaat oivallukset ja kokemukset tulevatkin usein luonnossa. Johanna viekin hyvin mielellään työtiimit myös luontoon työskentelemään ja hyvin voimaan. ,

Ota yhteyttä Johannaan:

    ”Johanna on ollut merkittävin tien näyttäjä parempaan terveyteen. Matkani jatkuu, oma hyvinvointi mielessä ja sydämessä.”
    Johannan hyvinvointiasiakas

    Erityisosaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet

    Mitä rakastan